Aktuality

Úvodní strana » Archiv aktualit » Celostátní cvičení Humanitární jednotek Českého červeného kříže Mobilita 2016

Celostátní cvičení Humanitární jednotek Českého červeného kříže Mobilita 2016

10.10.2016

Ve dnech 30.9.-2.10.2016 se v Praze a Středočeském kraji uskutečnilo celostátní cvičení Humanitární jednotek Českého červeného kříže Mobilita 2016. Proč právě Mobilita 2016? Protože ústředním námětem akce, které se zúčastnilo více než 40 členů humanitárních jednotek a stejný počet figurantů, byl nácvik práce mobilních týmů při pomoci obyvatelům po mimořádné události. Náš oblastní spolek a jeho členové a dobrovolníci se podíleli jak na přípravě scénáře akce, tak na praktickém provedení a to zejména ve štábních a technických pozicích. Štáb cvičení zahájil práci v pátek v 10,00 v krizové místnost HZS hl.m. Prahy v Modřanech a brzy začal koordinovat humanitárních jednotek z celé ČR stejně jako v reálné situaci. Práci štábu po celou dobu supervizovali zkušení příslušníci HZS. Přijíždějící jednotky se rychle proškolili a brzy začali s výstavbou asistenčních center ve Slivenci a u OC Šestka. V centrech bylo následně nutné se postarat o figuranty představující evakuované osoby. Stejně jako v reálné situaci si část evakuovaných našla nocleh sama, ale část bylo nutno ubytovat přes noc v evakuačním centru na Střeleckém ostrově. Paralelně probíhala evidence, transport a distribuce humanitárního materiálu. Během páteční noci se cvičící přesunuli do Jesenice u Rakovníka, kde v sobotu proběhl nácvik péče o evakuované osoby. Děti z místní základní školy a další dobrovolníci přestavovali osoby po evakuované po úniku chemické látky. O jejich pohodu se starali nejen příslušníci humanitárních jednotek, ale také specialisté z Ústředního krizového týmu. V odpoledních hodinách pak proběhl nácvik vyhledávání v terénu.

Akce se koná za podpory MV ČR – GŘ HZS, HZS hl.m. Prahy, Magistrátu hl.m.Prahy, MČ Praha 5, OC Šestka, Letiště Praha a Aqua-techni-medi-servis vodní záchranná služba, z.s. Sponzory materiálního vybavení jsou Nadační fond Veolia a JJ Rent Car.

Fotogalerii z akce najdete zde