Humanitární jednotka

 

Co je humanitární jednotka?

Humanitární jednotka je tvořena dobrovolníky, kteří se vedle svého občanského povolání rozhodli být připraveni (technicky i kvalifikačně) pro případ nasazení při mimořádné události nebo krizového stavu (například stav nouze při povodních apod.).

Je nás aktuálně 58 členů, z čehož 30 je zařazeno do tzv. I. odřadu, který je schopen být na místě události (na území hl. m. Prahy) do 90 minut od jejího nahlášení. V případě celého území ČR je dojezdnost delší a závislá na dopravní dostupnosti. Členové II. odřadu (28 členů) jsou připraveni se zapojit do řešení mimořádné události v pozdějším čase, a to podle jejich možností. V průměru se nasazení při mimořádné události nebo při cvičení účastní 20–25 osob.

Myšlenka, která nás spojujeČlenové humanitární jednotky, jsou různých profesí, různého věku, různého vzdělání a různých zájmů. Spojuje nás však myšlenka, že v případě, kdy nastane mimořádná událost (například velká dopravní nehoda, požár panelového domu apod.) nebo krizový stav (například stav nouze při povodních), tak víme, že v tuto chvíli můžeme být užiteční především svojí aktivní pomocí a znalostí svého místa v systému pomoci. Je pravda, že každý může poskytnout pomoc již tím, že například finančně přispěje obětem události nebo zasahujícím složkám, ale my si myslíme, že dokud máme k tomu fyzické a psychické dispozice, tak můžeme být užiteční i jinak. Proto si dobrovolně ve volném čase zvyšujeme kvalifikaci formou potřebných kurzů (první zdravotní, psychosociální pomoci apod.), cvičíme koordinaci naší činnosti uvnitř jednotky i v součinnosti s ostatními, abychom mohli v případě mimořádné události být maximálně užiteční a mohli tak nabídnout více než finanční podporu. Neděláme to proto, abychom byli každý týden takto nasazeni, ani jednou za měsíc, možná jednou za rok a možná vůbec, ale pocit, že když něco nastane a my nebudeme nečině přihlížet, ale díky naší kvalifikaci se aktivně zapojíme do poskytované pomoci, je pro nás hodně důležitý.

Představujeme seHumanitární jednotka (HJ) má dvojúrovňovou strukturu. Nejvýše je velitel HJ a jeho zástupce, v druhé úrovni pak velitelé jednotlivých družstev, kteří mají na starosti jejich administraci a komunikaci se členy. V současné době je celkem devět družstev, označených písmeny A – I., každé po cca 6 – 10 členech.

Myšlenka, která nás spojuje

Členové humanitární jednotky, jsou různých profesí, různého věku, různého vzdělání a různých zájmů. Spojuje nás však myšlenka, že v případě, kdy nastane mimořádná událost (například velká dopravní nehoda, požár panelového domu apod.) nebo krizový stav (například stav nouze při povodních), tak víme, že v tuto chvíli můžeme být užiteční především svojí aktivní pomocí a znalostí svého místa v systému pomoci. Je pravda, že každý může poskytnout pomoc již tím, že například finančně přispěje obětem události nebo zasahujícím složkám, ale my si myslíme, že dokud máme k tomu fyzické a psychické dispozice, tak můžeme být užiteční i jinak. Proto si dobrovolně ve volném čase zvyšujeme kvalifikaci formou potřebných kurzů (první zdravotní, psychosociální pomoci apod.), cvičíme koordinaci naší činnosti uvnitř jednotky i v součinnosti s ostatními, abychom mohli v případě mimořádné události být maximálně užiteční a mohli tak nabídnout více než finanční podporu. Neděláme to proto, abychom byli každý týden takto nasazeni, ani jednou za měsíc, možná jednou za rok a možná vůbec, ale pocit, že když něco nastane a my nebudeme nečině přihlížet, ale díky naší kvalifikaci se aktivně zapojíme do poskytované pomoci, je pro nás hodně důležitý.

Představujeme se

Humanitární jednotka (HJ) má dvojúrovňovou strukturu. Nejvýše je velitel HJ a jeho zástupce, v druhé úrovni pak velitelé jednotlivých družstev, kteří mají na starosti jejich administraci a komunikaci se členy. 

Jiří Eichler - velitel HJ

Alena Hábltová - velitel družstva

Vojtěch Novák

Vojtěch Novák - velitel družstva

Lukáš Jandura - velitel družstva

Jakub Horský - velitel družstva

Klára Jandurová - velitel družstva

All comments