Naše činnost

Úvodní strana » Naše činnost » Dárcovství krve » Jak předává ocenění náš spolek

Jak předává ocenění náš spolek

Slavnostní večer „Poděkování dárcům“

Několikrát ročně organizuje náš spolek pro zvané dárce slavnostní večery „“Poděkování dárcům krve a krevních složek, kde jsou dárcům (nebo jejich zástupcům) předávána ocenění ČČK a drobné dárky prostřednictvím zástupců ČČK a sponzorů. Zároveň je připraveno hudební vystoupení a pohoštění. Více informací o typech ocenění najdete zde

Dárce s 80 a 120 odběry zveme na Poděkování dárcům v následujícím roce po dosažení jubilejního odběru (systém zavedený celostátně).

Dárce s 10, 20 a 40 odběry zveme nejpozději do 1 roka od termínu dosažení jubilejního odběru.

Fotografie z některých slavnostních večerů naleznete ve fotogalerii.

Dárci, kteří se nezúčastnili slavnostního večera, mohou využít následující možnosti:

Pro dárce se 120 odběry funguje předávání tak, jak je uvedeno zde

1) převzetí přímo na transfuzním oddělení

Ocenění jsou vydávána na transfuzním oddělení proti podpisu na seznamu dárců, kteří se nezúčastnili slavnostního večera. Seznam dárců, kteří se nezúčastnili oceňování, předáváme na transfuzní oddělení dvakrát ročně.

2) převzetí v kanceláři našeho spolku (Hellichova 11b, Praha 1)

Převzetí je možné ve stanovených termínech, které jsou uvedeny na webových stránkách v plánu akcí. Prosíme dárce, aby se předem na termín registrovali . Bude tak možné pro Vás vše připravit a zamezit tak zbytečnému čekání (pokud budete chtít vystavit potvrzení pro pojišťovnu/za­městnavatele, uveďte to prosím do formuláře). V kanceláři není pevná otevírací doba.

Převzetí před termínem „Poděkování dárcům“

Pokud dárce potřebuje předat ocenění a potvrzení před termínem slavnostního předávání, je možné převzít ocenění v kanceláři našeho spolku v termínu uvedeném v Plánu akcí ZDE nebo si domluvit předání individuálně v kanceláři našeho spolku.

DŮLEŽITÉ Pokud se jedná o dárce, který nebyl pozván na slavnostní předávání (a nemáme jej tedy nahlášeného z transfuzního oddělení), je nutné, aby přinesl nebo zaslal potvrzení o absolvování odběrů vystavené transfuzním oddělením nebo kartičku dárce.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte:

Magdalena Uzlíková, darujkrev@cckpraha1.cz

 

Náš Facebook