Naše činnost

Úvodní strana » Naše činnost » Dárcovství krve » Oceňování dárců spolky ČČK v Praze

Oceňování dárců spolky ČČK v Praze

Pro přehlednost uvádíme, která transfuzní oddělení a pražské oblastní spolky ČČK spolupracují na oceňování dárců krve a krevních složek

Informace o předávání ocenění dárcům z Prahy se 120 odběry je uvedena níže .

Transfuzní oddělení Oblastní spolek ČČK (dále „OS ČČK“) zajišťující předání ocenění dárcům s 10, 20, 40 a 80 odběry Kontakt
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze www.vfn.cz OS ČČK Praha 1 (kromě obcí Kryry, Vroutek – ocenění předává OS ČČK Louny) http://cckpraha1.cz/ darujkrev@cckpraha1.cz praha1@cervenykriz.eu tel: +420 776 113 953
Ústav hematologie a krevní transfuze www.uhkt.cz OS ČČK Praha 7 http://www.cckpraha7.cz/ praha7@cervenykriz.eu tel.: +420 220 878 928
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou www.ftn.cz OS ČČK Praha 7 http://www.cckpraha7.cz/ praha7@cervenykriz.eu tel.: +420 220 878 928
Ústřední vojenská nemocnice Praha www.transfuze-uvn.cz OS ČČK Praha 9 http://www.cckp9.cz/ info@cckp9.cz praha9@cervenykriz.eu tel.: +420 281 863 421
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady www.fnkv.cz podle bydliště dárce: OS ČČK Praha 1 (bydliště Praha 1, 2, 4, 5 a Praha – západ), OS ČČK Praha 9 (bydliště Praha 3, 6, 8, 9, 10 a mimopražští dárci kromě Prahy – západ), OS ČČK Praha 7 (bydliště Praha 7) viz výše

POZOR Dárci, kteří absolvovali 120 dobrovolných odběrů na jakémkoliv transfuzním oddělení v Praze jsou zváni na slavnostní předávání ocenění pověřeným spolkem pro Prahu, Oblastním spolkem ČČK Praha 1. Slavnostní předávání probíhá v červnu následujícího roku po dosažení jubilejního počtu odběrů. Pokud si dárce při slavnostním večeru ocenění nepřevezme, předává OS ČČK Praha 1 do konce července ocenění (zlatý kříž a Pamětní list) na příslušný spolek ČČK, se kterým spolupracuje transfuzní oddělení, kde dárce daruje krev nebo její složky. Předání ocenění dárci je tak dále odpovědností tohoto příslušného spolku (způsob předání závisí na dohodě mezi spolkem a transfuzním oddělením). Dokud je ocenění uloženo v kanceláři pověřeného spolku, může dárce požádat o zaslání poštou nebo si jej osobně vyzvednout ve stanovených termínech v kanceláři pověřeného spolku.

V případě nejasností se dárci mohou obracet na pověřený spolek pro hl. m. Prahu, kterým je OS ČČK Praha 1

http://cckpraha1.cz/

Kontakty:

darujkrev@cckpraha1.cz, tel: 777835439 (koordinátorka oblasti dárcovství krve Mgr. Magdalena Uzlíková)

 

Náš Facebook