Naše činnost

Úvodní strana » Naše činnost » Krizová připravenost » Napsali (jsme) o nás

Napsali (jsme) o nás

Mediální výstupy cvičení Blackout

Reportáž odvysílal Český rozhlas 1 – Radiožurnál a televize METROPOL (dostupné na http://youtu.be/deYTEoEwzjo). Zpráva vyšla také v Pražském deníku (29.11.2013). Fotografie je možno zobrazit na odkazu: https://picasaweb.google.com/…arniJednotky?… nebo http://www.praha11.cz/…11–2013.html

Europ Assistance pomáhala odklízet následky povodní

Na začátku června se Europ Assistance rozhodla aktivně zapojit do odstraňování následků povodní. Takovéto akce jsme se zúčastnili poprvé, předtím jsme ale například pomáhali uklízet v ptačím parku, takže s pomocí ostatním zkušenosti máme. V pátek 7. června jsme tedy vyrazili nejprve do centra Červeného kříže, kde jsme dva vozy naplnili čisticími prostředky a úklidovým materiálem se sbírek ČČK pro oběti povodní. Odtud jsme pokračovali podle instrukcí do Mokropes. Cesta vedla samozřejmě několika objížďkami, protože rozvodněná Berounka nebyla ještě všude ve svém korytu. V cíli jsme předali na tamější distribuční centrum pomoci nafasované zásoby a „povodňoví“ koordinátoři nám předali instrukce a rozmístili nás k místním lidem, kteří zažádali o pomoc s uklízením následků velké vody. Podíleli jsme se tedy na odbahňování pozemků, odklízení naplavenin, vyklízení domů a vynášení vody ze sklepů. Na konci dne jsme byli nejen příjemně unavení, ale měli jsme i radost z pomoci, kterou jsme poskytli jinou formou a ve zcela jiných podmínkách, než Europ Assistance každodenně činní. Celou akci zorganizoval Jirka Eichler z Europ Assistance, člen Humanitární jednotky ČČK, kterému tímto děkujeme. Na následujících řádcích se můžete dočíst, co ho k účasti na humanitárních akcích inspirovalo. „Byl to i můj případ, kdy jsem chtěl přestat být lhostejný a mít možnost se aktivně zapojit do řešení problémů ať už v rámci Humanitární jednotky, nebo i samostatně při nenadálém výskytu krizové situace. Byl jsem také u nácviku stavby mobilních protipovodňových zábran v Praze, a je to dobry pocit, když si člověk může osahat, že to funguje. Navíc díky dobrovolnictví to dělají pouze ti, co opravdu chtějí pomáhat. Naše práce v EA je taktéž prospěšná, náročná, ale s Českým červeným křížem má člověk možnost pomáhat v terénu a být všemu blíž. Je to dobrý pocit.“

Článek převzat ze zaměstnaneckého časopisu Europ Assistance.

Článek o cvičení „Invakuace ZŠ Mikulova“ v časopise 112

Článek z čísla 2/2013 si můžete stáhnout zde

Mediální výstupy cvičení „Invakuace ZŠ Mikulova“ – 25.5.2012

www.pozary.cz

www.praha11.cz

Projekt „5 kritických minut“

Webový magazín 155ka.cz

Účast na konferencích a příspěvky ve sbornících

Sborníky:
  • Medicína katastrof 2/2012
  • Rescue Report (2/2012)
  • 112 (12/2011)
  • Medicína katastrof 10/2010
  • Sborník konference medicíny katastrof 2010 Hradec Králové
  • Sborník konference medicíny katastrof 2011 Hradec Králové
Vypsané kurzy
 

Náš Facebook