Naše činnost

Úvodní strana » Naše činnost » Kurzy první pomoci pro dospělé » Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Jedná se o 40 hodinový kurz, který je určený pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež, má akreditaci MŠMT. Představuje nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí.

Kurz je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – jak život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí pro děti a mládež a péči o nemocné. Budoucí zdravotníci se vzdělávají ve svých právech a povinnostech dle vyhlášky a dozvědí se o správném vybavení táborové lékárny. Součástí výuky je i trénink vodní záchrany, který probíhá v bazéně.

Kurzem ZZA jsme například školili pracovníky DDM hl. m. Prahy a ZŠ Mikulandská, ZŠ Mendelova, Waldorfské školy v Jinonicích, Gymnázia Truhlářská a Gymnázia Kadaň.

Cena kurzu: 1.800,– Kč

Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí

Možnost prodloužení průkazu pro absolventy kurzů ZZA, rozsah kurzu 8 hodin.
Průkaz se prodlužuje na další 4 roky.

Cena kurzu: 780,– Kč

Vypsané kurzy
 

Náš Facebook