O nás

Úvodní strana » O nás

Základní informace

Oblastní spolek ČČK Praha 1 s působností na Praze 1,2,4,5 a Praze-západ obnovil svou samostatnou činnost v prosinci 2006, když předtím fungoval 10 let ve společném OS ČČK Praha 7 a 1. Od roku 2011 se k němu přisloučil bývalý Oblastní spolek ČČK Praha 2. Od 1.2.2012 pak došlo ke sloučení také s OS ČČK Praha 4+5+západ. Zároveň byl OS ČČK Praha 1 jmenován pověřeným oblastním spolkem pro hlavní město Prahu.

Tradice samostatného spolku na území Prahy 1 sahá až do roku 1919, kdy byl Alicí Masarykovou ustaven vůbec první místní spolek Československého červeného kříže na Hradčanech. Jsme součástí Českého červeného kříže. Český červený kříž je národní společností hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Jedná se o největší celosvětově působící humanitární organizaci. V České republice má 15 159 členů sdružených v 71 oblastních spolcích členěných do 583 místních skupin (stav k 31.12.2015).

Při naší činnosti se řídíme 7 principy Hnutí Červeného kříže: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Oblastní spolek ČČK Praha 1 dnes tvoří několik místních skupin (více zde).

Naše činnost v bodech

První pomoc

Výuka první pomoci pro

 • děti, mládež, dospělé
 • táborové zdravotníky
 • firmy (kompletní servis od výuky až po lékárničky)
 • složky Integrovaného záchranného systému a dobrovolné hasiče
 • autoškoly
 • zajištění zdravotních dozorů na akcích pro veřejnost
Krizová připravenost
 • humanitární jednotka (speciální tým nasazovaný v případě povodní, požárů nebo autonehod většího rozsahu)
 • pravidelná školení členů humanitární jednotky
Sociální činnost
 • pravidelná setkání klubu seniorů
 • zájezdy, exkurze, lázně
 • vánoční nadílka pro osamělé
 • osvětové přednášky
Neplacené dárcovství krve
 • propagace dárcovství krve – exkurze na transfuzní oddělení
 • slavnostní předávání vyznamenání ČČK dárcům
 • klub dárců krve
Akce pro děti
 • letní tábory, víkendové pobyty
 • pravidelné schůzky skupin dětí (kroužků mladých zdravotníků)
 • soutěže v první pomoci

Nabídka podle věku

Pro děti od 6 do 16 let nabízíme
 • volná místa v našich kroužcích
 • účast na víkendových akcích, výletech a soutěžích
 • letní tábory
Pro mládež ve věku 16 – 18 let
 • výuka první pomoci, zapojení do družstva první pomoci
 • kurs zdravotník – junior
Pro ostatní od 17 let
 • výuka první pomoci
 • zdravotnické dozory
 • členství v Humanitární jednotce
 • vedení skupin dětí
 • pomoc s organizací akcí pro děti a mládež, dárce krve, seniory
 • zapojení se do vedení Spolku
 • prostor pro realizaci vlastních nápadů

A navíc

 • šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva
 • konference, školení, cvičení a další jednorázové akce

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 … když chcete jedničku