O nás

Úvodní strana » O nás » Vedení OS ČČK

Vedení OS ČČK

Volené orgány

Oblastní výkonná rada (čestné funkce)
Předseda
Místopředsedkyně
Členové
  • Jaroslava Marková, DiS., ředitelka Úřadu oblastního spolku
  • tel.: 776 113 953
  • e-mail: reditelka@cckpraha1.cz
  • Mgr. Šimon Hlinovský, předseda Oblastní rady Mládeže ČČK
  • tel: 603 353 799
  • e-mail: 5ms@cckpraha1.cz
  • Alena Habltová

Delegát do republikového Shromáždění delegátů ČČK: Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

Zástupce delegáta: MUDr. Karel Štěpánek

Dozorčí rada (čestné funkce)
Předsedkyně
Členky
  • Ing. Ludmila Korálová
  • JUDr. Helena Jukinová

Koordinátoři činností

kurzy první pomoci: Mgr. Eva Bernatová
dárcovství krve a klub dárců krve: Mgr. Magdalena Uzlíková
krizové řízení a Humanitární jednotka: Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., Ing. Richard Smejkal a Barbora Miléřová (velitelka humanitární jednotky)
zdravotnické asistence (dozory): Jaroslava Marková, DiS.

Zaměstnanci Úřadu Oblastního spolku ČČK Praha 1

Ředitelka
Koordinátorka kurzů první pomoci
Koordinátorka pro krizovou připravenost
Ekonomka