Detail akce

Úvodní strana » Plán akcí » Boot camp - Nauč se pomoci Praze při mimořádné události

Boot camp - Nauč se pomoci Praze při mimořádné události

Charakteristika akce:

„Když není Praze hej, k dobrovolníkům se dej“

Nabízíme možnost proškolení zájemců o dobrovolnictví a členů ČČK v aktivitách které konáme při mimořádné události (povodně, havárie vody, hromadné autonehody, péče o evakuované.....)

program:

– nácvik stavby protipovodňových bariér ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy

– obsluha Kontejneru nouzového přežití ve spolupráci s HZS Praha

– základní proškolení v poskytování první pomoci

Proškolování bude probíhat ve 2 hodinových blocích v časech od 10:00, 12:00, a 14:00 hodin po přihlášení Vám bude zaslán zápisní lístek.

Více o aktivitách humanitární jednotky naleznete zde

Datum a čas konání: 20. 06. 2015 v 10:00 – 16:00

Kapacita: 100

Místo konání

Adresa

areál Správy služeb hl. města Prahy

 Praha - Dubeč

Telefon: 776113953 (J. Marková)
E-mail: reditelka@cckpraha1.cz

Náš Facebook