Detail akce

Úvodní strana » Plán akcí » Boot camp - nauč se pomoci při mimořádné události

Boot camp - nauč se pomoci při mimořádné události

Charakteristika akce:

„Když není Praze hej, k dobrovolníkům se dej“

Nabízíme možnost proškolení zájemců o dobrovolnictví a členů ČČK v aktivitách, které konáme při mimořádné události (povodně, havárie vody, hromadné autonehody, péče o evakuované.....)

program:

– nácvik stavby protipovodňových bariér ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy

– obsluha Kontejneru nouzového přežití ve spolupráci s HZS Praha

– základní proškolení v poskytování první pomoci

Proškolování bude probíhat ve 2 hodinových blocích v časech od 10:00, 12:00, a 14:00 hodin po přihlášení Vám bude zaslán zápisní lístek.

Pro členy humanitární jednotky bude připraven další program s možností přespání.

fotografie z akce v roce 2015 zde

Více o aktivitách humanitární jednotky naleznete zde

Datum a čas konání: 04. 06. 2016 v 10:00 – 14:00

Místo konání

Adresa

Areál Správy služeb hlavní města Prahy

 Praha Dubeč

Telefon:
E-mail: praha1@cervenykriz.eu

Náš Facebook