Detail akce

Úvodní strana » Plán akcí » Schůzka pro členy

Schůzka pro členy

Charakteristika akce:

Chcete vědět více? Přijďte!

 

Rádi bychom Vá­s tímto pozva­li na Schůzku pro čle­ny. Kterou jsme se roz­hodli uspořádat po  mnohých žádos­tech a z důvo­du velkého záj­mu o Valné shro­máždění dne 25­. 3. 2013. 

Schůzka je ur­čena pro všech­ny členy naše­ho Oblastního spol­ku, kteří mají zá­jem dozvědět  se nové infor­mace „ze záku­lisí“, kteří chtě­jí být v obra­ze a podiskuto­vat s ostatní­mi členy, či na­vázat kontakt se čle­ny z ostatních mís­tních skupin. Na ak­ci bude zajiš­těno malé občer­stvení. 

Program

  • aktuální informace z Oblastního spolku;
  • nové možnosti financování projektů v rámci Grantového schématu;
  • nové způsoby komunikace se členy.

Pozvánka

Pozvánku s podrobným popisem a programem naleznete zde

Přihlášení

Pro účast je nutné vyplnit elektronickou Závaznou přihlášku níže.

Datum a čas konání: 23. 04. 2013 v 17:00 – 20:00

Pořadatel: Úřad OS ČČK Praha 1

Místo konání

Adresa

Oblastní spolek ČČK Praha 1
Hellichova 11b
118 00 Praha 1

Telefon: +420 728 250 014 (M. Macourek)
E-mail: macourekm@gmail.com

Náš Facebook