(např.: 1970-05-31)
Prohlašuji, že vyplněné údaje v členské přihlášce jsou pravdivé a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s jejich použitím pro účely evidence členů ČČK, dokud tento souhlas písemně neodvolám. Prohlašuji, že jako člen Českého červeného kříže budu dodržovat Stanovy ČČK a Principy Červeného kříže přiměřeně svému věku. Zároveň dávám souhlas ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. s pořizováním fotografií v rámci fotodokumentace aktivit, kterých se budu účastnit v rámci činnosti ČČK a dávám souhlas s jejich zveřejněním v kronice, na internetových stránkách a k dalšímu použití při propagaci činnosti, dokud tento souhlas písemně neodvolám.
Velice si vážíme toho, že se chcete stát členem nebo dobrovolníkem Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1, podílet se tak na fungování našeho spolku a přijmout za své principy mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. V nejbližší době vás budeme kontaktovat na vámi uvedený email.