Vedení OS ČČK

 

Volené orgány

Oblastní výkonná rada (čestné funkce)

Předseda

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

tel.: 725 471 485

e-mail: 2ms@cckpraha1.cz

Místopředsedkyně

Mgr. Magdalena Uzlíková

tel.: 777 835 439

e-mail: darujkrev@cckpraha1.cz

Členové

Jaroslava Marková, DiS., ředitelka Úřadu oblastního spolku

tel.: 776 113 953

e-mail: reditelka@cckpraha1.cz

MUDr. Karel Štěpánek

e-mail: kst@cckpraha1.cz

Mgr. Šimon Hlinovský, předseda Oblastní rady Mládeže ČČK

tel: 603 353 799

e-mail: 5ms@cckpraha1.cz

Alena Habltová

Delegát do republikového Shromáždění delegátů ČČK: Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

Zástupce delegáta: MUDr. Karel Štěpánek

Dozorčí rada (čestné funkce)

Předsedkyně

JUDr. Květoslava Štorkánová

e-mail: storkan@volny.cz

Členky

  • Ing. Ludmila Korálová
  • JUDr. Helena Jukinová

Koordinátoři činností

  • kurzy první pomoci: Mgr. Eva Bernatová
  • dárcovství krve a klub dárců krve: Mgr. Magdalena Uzlíková
  • krizové řízení a Humanitární jednotka: Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., Ing. Richard Smejkal a Jiří Eichler (velitel humanitární jednotky)
  • zdravotnické asistence (dozory): Barbora Miléřová

Zaměstnanci Úřadu Oblastního spolku ČČK Praha 1

Ředitelka

Jaroslava Marková, DiS.

tel.: 776 113 953

e-mail: praha1@cervenykriz.eu, reditelka@cckpraha1.cz, info@cckpraha1.cz

Koordinátorka kurzů první pomoci

Mgr. Eva Bernatová

tel.: 606 874 860

e-mail: prvni.pomoc@cckpraha1.cz

Koordinátorka dobrovolníků

Radka Hůjová

tel.: 777 673 953

e-mail: radka.hujova@cckpraha1.cz

Ekonomka

Zdeňka Srbová, DiS

tel.: 608 240 195

e-mail: ekonom@cckpraha1.cz