Vedení OS ČČK

 

Volené orgány

Oblastní výkonná rada (čestné funkce)

Předseda

Josef Šonka

e-mail: josef.sonka@cckpraha1.cz

Místopředsedkyně

Martina Podběhlá

e-mail: martina.podbehla@cckpraha1.cz

Členové

Jaroslava Marková, DiS., ředitelka Úřadu oblastního spolku

e-mail: reditelka@cckpraha1.cz

MUDr. Karel Štěpánek

e-mail: kst@cckpraha1.cz

Mgr. Šimon Hlinovský, předseda Oblastní rady Mládeže ČČK

e-mail: 5ms@cckpraha1.cz

Alena Habltová

e-mail: alena.habltova@cckpraha1.cz

Delegát do republikového Shromáždění delegátů ČČK: Josef Šonka

Zástupce delegáta: MUDr. Karel Štěpánek

Dozorčí rada (čestné funkce)

Předsedkyně

JUDr. Květoslava Štorkánová

e-mail: storkan@volny.cz

Členky

  • Ing. Ludmila Korálová
  • JUDr. Helena Jukinová

Koordinátoři činností

  • kurzy první pomoci: Mgr. Eva Bernatová
  • dárcovství krve a klub dárců krve: Mgr. Magdalena Uzlíková
  • krizové řízení a Humanitární jednotka: Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., Ing. Richard Smejkal a Jiří Eichler (velitel humanitární jednotky)
  • zdravotnické asistence (dozory): Barbora Miléřová

Zaměstnanci Úřadu Oblastního spolku ČČK Praha 1

Ředitelka

Jaroslava Marková, DiS.

tel.: 776 113 953

e-mail: praha1@cervenykriz.eu, reditelka@cckpraha1.cz, info@cckpraha1.cz

Koordinátorka kurzů první pomoci

Mgr. Eva Bernatová

tel.: 606 874 860

e-mail: prvni.pomoc@cckpraha1.cz

Koordinátor dobrovolníků

Vojtěch Stříteský

tel.: 777 673 953

e-mail: vojtech.stritesky@cckpraha1.cz

Ekonomka

Zdeňka Srbová, DiS

tel.: 608 240 195

e-mail: ekonom@cckpraha1.cz