4 hodiny pro život (Hellichova nebo Koubkova)

Hellichova = zelená, Koubkova = červená

TermínPopisŠkolitel
10. 3. (14:00 - 18:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Anita Jirovská
27. 3. (9:00 - 13:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Anita Jirovská
8. 4. (17:00 - 21:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Honza Steinberg

Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí (Hellichova nebo Koubkova)

TermínPopisŠkolitel
6. 3. (9 - 16) středa

KPR, bezvědomí, masivní krvácení, novinky v legislativě, nejběžnější situace na táborech a jiných akcích, diskuze, výměna zkušeností

Anita Jirovská
14. 4. (9 - 16)

KPR, bezvědomí, masivní krvácení, novinky v legislativě, nejběžnější situace na táborech a jiných akcích, diskuze, výměna zkušeností

Bára Břízová
27. 4. (9 - 16)

KPR, bezvědomí, masivní krvácení, novinky v legislativě, nejběžnější situace na táborech a jiných akcích, diskuze, výměna zkušeností

Bára Břízová

První pomoc u dětí (Hellichova nebo Koubkova)

Hellichova = zelená, Koubkova = červená

TermínPopisŠkolitel
9. 3. (14:00 - 18:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Tereza Náhlovská
11. 4. (17:00 - 21:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Johana Houserová
17. 4. (9:00 - 13:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Mája Chasáková

Zdravotník zotavovacích akcí únor 2

víkendy

TermínPopisŠkolitel
2. 3. (9 - 18)

bazén Honza 9 - 10,  modelové situace, práce ve skupinkách, dětské bolístky, opakování maskovaná praxe

Honza Steinberg
Ivana Lišková
3. 3. (9 - 16)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, zkoušky

Honza Steinberg

Základy první pomoci březen (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
2. 3. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, bezvědomí + KPR, interní stavy, ošetření masivního krvácení, rány

Eva Bernatová
3. 3. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, popáleniny, úrazy hlavy, hrudníku, břicha a páteře, praxe, opakování, závěrečný test

Eva Bernatová

   Barbora Břízová


Jednodenní zážitkový kurz (DS Rudná)

zážitkový kurz pro zaměstnance Domova seniorů

TermínPopisŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitel
8. 3. (9:00-16:00)

Maskované zásahy

Eva Bernatová

Bára Břízová

Anita Jirovská Klára Lincová
9. 4. (9:00 - 16:00)

Maskované zásahy

Eva Bernatová

Tereza Náhlovská Honza Steinberg

Zdravotník zotavovacích akcí březen

víkendy

TermínPopisŠkolitel
9. 3. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Klára Lincová
10. 3. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat

Klára Lincová
16. 3. (9 - 18)

modelové situace, práce ve skupinkách, dětské bolístky, opakování maskovaná praxe

Klára Lincová
Tereza Náhlovská
17. 3. (9 - 16)

bazén Eva 9 - 10, vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, zkoušky


Klára Lincová

Základy první pomoci březen 2 (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
16. 3. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, bezvědomí + KPR, interní stavy, ošetření masivního krvácení, rány

Honza Steinberg
17. 3. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, popáleniny, úrazy hlavy, hrudníku, břicha a páteře, praxe, opakování, závěrečný test


Honza Steinberg
 Bára Břízová

Zdravotník zotavovacích akcí březen všední

pondělí až pátek

TermínPopisŠkolitel
18. 3. (9   - 16)

Úvod do kurzu, první pomoc, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, bezvědomí a KPR

Honza Steinberg
19. 3. (9 - 16)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, opakování

Honza Steinberg
20. 3 (9 - 16)

Obvazová technika, maskovaná praxe, vyhláška o zotavovacích akcích

Honza Steinberg
21. 3. (9 - 16)

Práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat, maskovaná praxe

Honza Steinberg
22. 3. (9 - 16)

maskovaná praxe, zkoušky, bazén 14 - 15

Honza Steinberg

Základy první pomoci březen 3 (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
23. 3. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, bezvědomí + KPR, interní stavy, ošetření masivního krvácení, rány

Honza Steinberg
24. 3. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, popáleniny, úrazy hlavy, hrudníku, břicha a páteře, praxe, opakování, závěrečný test

Honza Steinberg

   Mája Chasáková

Zdravotník zotavovacích akcí březen 2

víkendy

TermínPopisŠkolitel
23. 3. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Anita Jirovská
24. 3. (9 - 18)

bazén 9 - 10 Eva, Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat

Anita Jirovská
30. 3. (9 - 18)

modelové situace, práce ve skupinkách, dětské bolístky, opakování maskovaná praxe

Anita Jirovská
Barbora Břízová
31. 3. (9 - 16)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, zkoušky


Anita Jirovská

První pomoc u dětí pro maminky

Nuselská radnice, Táborská 500/30, Praha 4 (určeno pro matky na RD)

TermínPopisŠkolitel
26. 3. (9:00 - 13:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Anita Jirovská

První pomoc u dětí (pro Hlídačky.cz)

Koubkova - pro chůvy hlídající děti

TermínPopisŠkolitel
27. 3. (17:00 - 21:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Johana Houserová

Základy první pomoci duben (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
6. 4. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, bezvědomí + KPR, interní stavy, ošetření masivního krvácení, rány

Tereza Náhlovská
7. 4. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, popáleniny, úrazy hlavy, hrudníku, břicha a páteře, praxe, opakování, závěrečný test

Tereza Náhlovská
   

Zdravotník zotavovacích akcí duben

víkendy

TermínPopisŠkolitel
6. 4. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Anita Jirovská
7. 4. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat

Anita Jirovská
13. 4. (9 - 18)

bazén 9 - 10 Eva, modelové situace, práce ve skupinkách, dětské bolístky, opakování maskovaná praxe

Anita Jirovská
14. 4. (9 - 16)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, zkoušky

Anita Jirovská


Zdravotník zotavovacích akcí duben Růžová

víkendy

TermínPopisŠkolitel
6. 4. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Eva Bernatová
7. 4. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat

Eva Bernatová
13. 4. (9 - 18)

bazén 9 - 10 Eva, modelové situace, práce ve skupinkách, dětské bolístky, opakování maskovaná praxe

Eva Bernatová
Ivana Lišková
14. 4. (9 - 16)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, zkoušky


Eva Bernatová

4 hodiny pro život BNP Paribas

Ovocný trh 8, Praha 1

TermínPopisŠkolitel
10. 4. (9:00 - 13:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Mája Chasáková
17. 5. (9:00 - 13:00)

opakované školení pro ty, kdo už byli školeni loni

Mája Chasáková

4 hodiny pro život ČVUT

CIPS ČVUT, Bechyňova 3, Praha 6 (určeno pro studenty ČVUT)

TermínPopisŠkolitel
17. 4. (16:00 - 20:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Barbora Břízová
25. 4.(16:00 - 20:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Tereza Náhlovská

Zážitkový kurz v angličtině (Stanice přírodovědců, Drtinova 1a, Praha 5)

pro zaměstnance firmy, cca 30 lidí

TermínPopisŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitel
3. 4. (8:30-16:00)Maskované zásahyEva BernatováIvana LiškováAlexandra ŠalamovaBára Břízová

maskér:

Honza Steinberg

Figuranti:Výuka pro družinu ZŠ Londýnská - Koubkova

pro děti z družiny, koná se v Koubkově

TermínPopisŠkolitel
5. 4. (13:30 - 16:30)

2 skupiny za sebou - bezvědomí, KPR, ošetření rány   

17. 5. (14:15 - 15:45)

1 skupina - bezvědomí, KPR, ošetření rány

Základy první pomoci duben všední (Koubkova)

středa + čtvrtek

TermínPopisŠkolitel
10. 4. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

Tereza Náhlovská
11. 4. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test

Tereza Náhlovská
Honza Steinberg

Základy první pomoci pro zaměstnace ERGO (Koubkova)

pondělí + úterý

TermínPopisŠkolitel
15. 4. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

16. 4. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test

Zdravotník zotavovacích akcí Velikonoce

víkendy

TermínPopisŠkolitel
18. 4. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Honza Steinberg
19. 4. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat

Honza Steinberg
20. 4. (9 - 18)

modelové situace, práce ve skupinkách, dětské bolístky, opakování maskovaná praxe

Honza Steinberg
Tereza Náhlovská
21. 4. (9 - 16)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, zkoušky, bazén 14 - 15

Honza Steinberg


Doškolení ZZA pro DDM

DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám., Praha 8

TermínPopisŠkolitel
24. 4. (9:00 - 15:00)

KPR, bezvědomí, masivní krvácení, novinky v legislativě, nejběžnější situace na táborech a jiných akcích, diskuze, výměna zkušeností

Honza Steinberg

4 hodiny pro život VŠE

Vysoká škola ekonomická, nám. W Churchilla (určeno pro studenty VŠE)

TermínPopisŠkolitel
23. 4. (17:00 - 21:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Mája Chasáková

4 hodiny pro život pro Národní knihovnu

Národní knihovna, Klementinum, Mariánské nám. 5 (určeno pro zaměstnance)

TermínPopisŠkolitel
25. 4. (13:00 - 17:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Honza Steinberg

4 hodiny pro život pro MDA

Masarykova demokratická akademie, Hybernská 7, Praha 1 (určeno pro zaměstnance)

TermínPopisŠkolitel
26. 4. (10:00 - 14:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Honza Steinberg

Základy první pomoci duben 2 (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
27. 4. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, bezvědomí + KPR, interní stavy, ošetření masivního krvácení, rány

Johana Houserová
28. 4. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, popáleniny, úrazy hlavy, hrudníku, břicha a páteře, praxe, opakování, závěrečný test

Johana Houserová

 

Zdravotník zotavovacích akcí prvomájový

středa až neděle

TermínPopisŠkolitel
1. 5. (9   - 16)

Úvod do kurzu, první pomoc, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, bezvědomí a KPR

Honza Steinberg
2. 5. (9 - 16)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, opakování

Honza Steinberg
3. 5. (9 - 16)

Obvazová technika, maskovaná praxe, vyhláška o zotavovacích akcích

Honza Steinberg
4. 5. (9 - 16)

bazén 9 - 10, Práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat, maskovaná praxe

Honza Steinberg
5. 5. (9 - 16)

maskovaná praxe, zkoušky, 

Honza Steinberg

Zdravotník zotavovacích akcí květen

víkendy

TermínPopisŠkolitel
11. 5. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Honza Steinberg
12. 5. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat

Honza Steinberg
18. 5. (9 - 18)

bazén 9 - 10modelové situace, práce ve skupinkách, dětské bolístky, opakování maskovaná praxe

Honza Steinberg
Tereza Náhlovská
19. 5. (9 - 16)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, zkoušky


Honza Steinberg

Základy první pomoci pro zaměstnace ERGO (Koubkova)

středa + čtvrtek

TermínPopisŠkolitel
15. 5. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

Honza Steinberg
16. 5. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test

Honza Steinberg

Jednodenní zážitkový kurz pro studenty Gymnázia Amazon

zážitkový kurz pro studenty 3. ročníku, RS Kletečná, Humpolec, doprava z Prahy společně

TermínPopisŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitel
21. 5. (10:00-18:00)

Dopooledne chvilka teorie, odpoledne maskované zásahy

Eva Bernatová

Honza Steinberg

Tereza Náhlovská

4 hodiny pro život AG Štěpánská

Akademické gymnázium Štěpánská, Praha 2 (pro studenty 2. ročníku)

TermínPopisŠkolitel
24. 5. (9:00 - 13:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskování

Honza Steinberg
24. 5. (9:00 - 13:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskování

Bára Břízová
24. 5. (9:00 - 13:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskování

24. 5. (9:00 - 13:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskováníPrvní pomoc u dětí v Jasmínce

kavárna Jasmínka, Jasmínová, Praha 10 

TermínPopisŠkolitel
26. 5. (14:00 - 18:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Mája Chasáková

Kurz pro zaměstnance Pražské plynárenské

U Plynárny 500/44, Praha 4

TermínPopisŠkolitel
4. 6. (8:00 - 14:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskované zásahy

5. 6. (8:00 - 14:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskované zásahy

11. 6. (8:00 - 14:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskované zásahy

13. 6. (8:00 - 14:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskované zásahy

18. 6. (8:00 - 14:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskované zásahy

19. 6. (8:00 - 14:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskované zásahy

26. 6. (8:00 - 14:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskované zásahy

27. 6. (8:00 - 14:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, maskované zásahy