4 hodiny pro život (Hellichova nebo Koubkova)

Hellichova = zelená, Koubkova = červená

TermínPopisŠkolitel
12. 9. (9:00 - 13:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Honza Steinberg
24. 10 (9:00 - 13:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Honza Steinberg
21. 11. (17:00 - 21:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Barbora Břízová

Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí (Hellichova nebo Koubkova)

TermínPopisŠkolitel
21. 10. (9 - 16)

KPR, bezvědomí, masivní krvácení, novinky v legislativě, nejběžnější situace na táborech a jiných akcích, diskuze, výměna zkušeností

Barbora Břízová
1. 12. (9 - 16)

KPR, bezvědomí, masivní krvácení, novinky v legislativě, nejběžnější situace na táborech a jiných akcích, diskuze, výměna zkušeností

Barbora Břízová

První pomoc u dětí (Hellichova nebo Koubkova)

Hellichova = zelená, Koubkova = červená

TermínPopisŠkolitel
5. 9. (17:00 - 21:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Tereza Náhlovská
21. 9. (9:00 - 13:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Lucie Špitálská
14. 11. (17:00 - 21:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

20. 11. (17:00 - 21:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

4 hodiny pro život C & A (různé adresy)

pro prodavačky (prodavače) C&A

TermínPopisŠkolitel
18. 9. (9 - 12)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, OC Nový Smíchov, Anděl, Praha 5

Honza Steinberg
25. 9. (9 - 13)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, OC Harfa

Ivana Césarová

Zdravotník zotavovacích akcí září

víkendy

TermínPopisŠkolitel
1. 9. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Eva Bernatová
2. 9. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, opakování

Eva Bernatová
8. 9. (9 - 18)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat, maskovaná praxe

Eva Bernatová
9. 9. (9 - 16)

maskovaná praxe, zkoušky

Eva Bernatová

4 hodiny pro život KingDynamics (Křížová 1018/6, Praha 5)

pro zaměstnance KingDynamics, cca 10 lidí

TermínPopisŠkolitel
6. 9. (9 - 13)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu


Eva Bernatová

Zážitkový kurz pro ČD Telematika

stanoviště, v terénu, namaskované zásahy, budeme mít k dispozici herce :-). Místo konání: Nesuchyně. Doprava z Prahy společná - hledáme 8 lektorů

TermínPopisŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitel
7. 9. (9:30-14:30)

Maskované zásahy

Tereza Náhlovská

Honza Steinberg Jarka Marková

Základy první pomoci pro Knihovnu Akademie věd - 2 skupiny

Knihovna AV, Národní třída

TermínPopisŠkolitel
4. 9. (9 - 15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

Eva Bernatová
5. 9.(9 - 15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test

Honza Steinberg

Koubkova

TermínPopisŠkolitel
10. 9. (8 - 14)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

Honza Steinberg
11. 9.(8 - 14)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test

Honza Steinberg

Základy první pomoci září (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
8. 9. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

Honza Steinberg
9. 9. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test


Honza Steinberg

Zážitkový kurz pro Akzo Nobel

jednodenní kurz pro 2 skupiny po 25 lidech, mimo Prahu, hotel Horácko, Fryšava pod Žákovou horou

TermínPopisŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitel
13. 9. (10:00-18:00)

Maskované zásahy

Barbora Břízová

Honza Steinberg Anita Jirovská

Zdravotník zotavovacích akcí září 2

víkendy

TermínPopisŠkolitel
15. 9. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Honza Steinberg
16. 9. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, opakování

Honza Steinberg
22. 9. (9 - 18)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat, maskovaná praxe

Honza Steinberg
23. 9. (9 - 16)

maskovaná praxe, zkoušky

Honza Steinberg

Základy první pomoci září 2 (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
22. 9. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

Lucie Špitálská
23. 9. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test


Ivana Lišková

Zážitkový kurz pro AllegroMicro

stanoviště, v terénu, namaskované zásahy. Místo konání: Rohanské nábřeží 10, Praha 8, hledáme 6 lektorů

TermínPopisŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitel
26. 9. (9:00-16:00)

Maskované zásahy

Lucie Špitálská

Barbora Břízová Honza Steinberg Tereza Náhlovská Eva Bernatová

Základy první pomoci říjen (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
6. 10. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

Honza Steinberg
7. 10. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test


Honza Steinberg

Zdravotník zotavovacích akcí říjen

víkendy

TermínPopisŠkolitel
6. 10. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Eva Bernatová
7. 10. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, opakování

Eva Bernatová
13. 10. (9 - 18)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat, maskovaná praxe

Johana Houserová
14. 10. (9 - 16)

maskovaná praxe, zkoušky

Eva Bernatová

8 hodinový kurz pro firmu Geosan(Koubkova)

kancelářští pracovníci, stavbyvedoucí...

TermínPopisŠkolitel
8. 10. (9:00 - 16:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, odpoledne maskovaná praxe

Honza Steinberg
22. 10. (9:00 - 16:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, odpoledne maskovaná praxe

Honza Steinberg
8. 11. (9:00 - 16:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, odpoledne maskovaná praxe

Honza Steinberg
15. 11. (9:00 - 16:00)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, odpoledne maskovaná praxe

Honza Steinberg

4 hodiny pro život Eltodo (Novodvorská 14, Praha 4)

pro zaměstnance Eltodo

TermínPopisŠkolitel
10. 10. (8:30 - 12:30)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Honza Steinberg

Zážitkový kurz pro hotel Corinthia

hotel Corinthia, výuka pro zaměstnance, stanoviště, maskování

TermínPopisŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitelŠkolitel
17. 10. (9:00-16:00)

Maskované zásahy

Ivana Lišková

Tereza Náhlovská Honza Steinberg Lucie Špitálská Eva Bernatová

4 hodiny pro život Luxury Collection Hotel (Letenská 12/33, Praha 1)

pro zaměstnance hotelu Luxury Collection

TermínPopisŠkolitel
18. 10. (15 - 19)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Honza Steinberg

4 hodiny pro život firmu ILF Consulting Engineers (Jirsíkova 5, Praha 8)

20 účastníků

TermínPopisŠkolitel
19. 10. (9 - 13)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Honza Steinberg

Základy první pomoci říjen 2 (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
20. 10. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

Honza Steinberg
21. 10. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test


Honza Steinberg

Zdravotník zotavovacích akcí říjen 2

sobota - úterý - podzimní prázdniny

TermínPopisŠkolitel
27. 10. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Honza Steinberg
28. 10. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, opakování

Honza Steinberg
29. 10. (9 - 18)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat, maskovaná praxe

Honza Steinberg
30. 10. (9 - 16)

maskovaná praxe, zkoušky

Honza Steinberg

První pomoc pro SPŠ Panská (Panská 856/3, Praha 1)

pro studenty střední školy, 2 hodinovky, 2 za sebou

TermínPopisŠkolitelŠkolitel
31. 10. (7:50-12:00)

Bezvědomí, resuscitace, maskování

Eva Bernatová

1. 11. (7:50-12:00)

Bezvědomí, resuscitace, maskování

Eva Bernatová

Honza Steinberg

Zdravotník zotavovacích akcí listopad Hellichova

víkendy

TermínPopisŠkolitel
3. 11. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Klára Lincová
4. 11. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, opakování

Klára Lincová
10. 11. (9 - 18)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat, maskovaná praxe

Klára Lincová
11. 11. (9 - 16)

maskovaná praxe, zkoušky

Klára Lincová

Jednodenní zážitkový kurz (Koubkova)

neděle

TermínPopisŠkolitelŠkolitel
4. 11. (9:00-16:00)

Maskované zásahy

Eva Bernatová

Barbora Břízová

První pomoc u dětí v Jasmínce (Jasmínová 37, Praha 10)

v kavárně Jasmínka

TermínPopisŠkolitel
4. 11. (14 - 18)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Základy první pomoci listopad všední (Koubkova)

pondělí + úterý

TermínPopisŠkolitel
5. 11. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

Honza Steinberg
6. 11. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test

Honza Steinberg

První pomoc u dětí pro Hlídačky (Koubkova)

určeno pro chůvy


TermínPopisŠkolitel
5. 11. (17:00 - 21:00)

Přivolání pomoci, vlastní bezpečnost zachránce, bezvědomí, resuscitace, velké krvácení, dětské úrazy (krvácení z nosu, otřes mozku, zlomeniny, drobné rány), neúrazové stavy (mdloba, epilepsie)

Johana Houserová

Základy první pomoci listopad (Koubkova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
10. 11. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

11. 11. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný test4 hodiny pro život CIPS ČVUT - pro studenty ČVUT

Bechyňova 3, Praha 6

TermínPopisŠkolitel
14. 11. (16 - 20)

základní chování ošetřujícího, volání RZP, kontrola životních funkcí poraněného, život zachraňující úkony – ošetření masivního krvácení, bezvědomí, zástava oběhu

Barbora Břízová

Základy první pomoci listopad 2 (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
24. 11. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

25. 11. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný testZdravotník zotavovacích akcí listopad 2

víkendy

TermínPopisŠkolitel
24.11. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

25. 11. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, opakování

1. 12. (9 - 18)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat, maskovaná praxe

Klára Lincová
2. 12. (9 - 16)

maskovaná praxe, zkoušky

Klára Lincová

Základy první pomoci prosinec (Hellichova)

víkend

TermínPopisŠkolitel
8. 12. (9-15)

základní chování ošetřujícího, kontrola životních funkcí poraněného, ošetření masivního krvácení, dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic, bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu

9. 12. (9-15)

poranění pohybového aparátu, rány, tepelná a chemická poranění, náhlá interní onemocnění, mozkolebeční poranění, praxe, opakování, závěrečný testZdravotník zotavovacích akcí prosinec

víkendy

TermínPopisŠkolitel
8. 12. (9   - 18)

Úvod do kurzu, první pomoc, obvazová technika, krvácení, šok, poranění hrudníku a dých. soustavy, prevence úrazů, zákl.druhy zdravotnického třídění, bezvědomí a KPR

Honza Steinberg
9. 12. (9 - 18)

Zlomeniny, poranění kloubů a měkkých tkání, amputace, mozkolebeční poranění, interní stavy, poranění břicha, otravy, hadi, psi, popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, podchlazení, opakování

Honza Steinberg
15. 12. (9 - 18)

vyhláška o zotavovacích akcích, práce zdravotníka na zotavovací akci, základy zdravotnické dokumentace, lékárna, nejčastější stavy se kterými se zdravotník na táboře může setkat, maskovaná praxe

Eva Bernatová
16. 12. (9 - 16)

maskovaná praxe, zkoušky


Eva Bernatová

4 hodiny pro život ve spolupráci s Kazmou - Koubkova

Program: 

- vlastní bezpečnost zachránce
- volání ZZS
- zabezpečení místa dopravní nehody, chování u dopravní nehody
- bezvědomí včetně praktického nácviku
- resuscitace včetně praktického nácviku
- zástava krvácení včetně praktického nácviku
- další možné úrazy
- modelová situace

pondělí

17.9.

17:00

Ivana Lišková

 

čtvrtek

20. 9.

14:00

Lucie Špitálská

 

pondělí

24. 9.

17:00

Lucie Špitálská

 

úterý

25. 9.

17:00

Lucie Špitálská

 

úterý

2. 10.

17:00

Barbora Břízová

 

čtvrtek

4. 10.

17:00

Tomáš Knobloch

 

pondělí

8. 10.

17:00

Ivana Lišková

 

úterý

9. 10.

17:00

Tomáš Knobloch

 

čtvrtek

11. 10.

9:00

Ivana Lišková

 

čtvrtek

11. 10.

15:00

Ivana Lišková

 

čtvrtek

18. 10.

17:00

Tomáš Knobloch

 

sobota

20. 10.

9:00

Tereza Náhlovská

 

sobota

20. 10.

14:00

Tereza Náhlovská

 

pondělí

22. 10.

17:00

Lucie Špitálská

 

úterý

23. 10.

17:00

Tomáš Knobloch

 

čtvrtek

25. 10.

9:00

Ivana Lišková

 

čtvrtek

25. 10.

15:00

Ivana Lišková

 

pondělí

29. 10.

17:00

Lucie Špitálská

 

úterý

30. 10.

17:00

 

čtvrtek

1. 11.

17:00

Tomáš Knobloch

 

pátek

2. 11.

9:00

Barbora Břízová

pátek

2. 11.

15:00

Barbora Břízová

sobota

3. 11.

9:00

Ivana Lišková

 

sobota

3. 11.

14:00

Ivana Lišková

 

úterý

6. 11.

17:00

Tomáš Knobloch

 

čtvrtek

8. 11.

17:00

Tomáš Knobloch

 

pondělí

12. 11.

17:00

Ivana Lišková

 

úterý

13. 11.

9:00

 Tereza Náhlovská

úterý

13. 11.

15:00

 Tereza Náhlovská

čtvrtek

15. 11.

17:00

Barbora Břízová

 

pondělí

19. 11.

17:00

Lucie Špitálská

čtvrtek 

22. 11.

17:00

Tereza Náhlovská

středa 

28. 11.

17:00

Tomáš Knobloch

úterý

4. 12.

9:00

úterý 

4. 12.

16:00

čtvrtek

6. 12.

17:00

Ivana Lišková

středa

12.12.

17:00

Tomáš Knobloch