Děkujeme všem lidem, kteří chodí pravidelně darovat krev i těm, kteří by darovat krev chtěli, ale nemohou! Všem, kteří přijali myšlenku bezplatného dárcovství krve za svou vlastní!

Oficiální logo Světového dne dárců krve – 14. červen

Oficiální logo Světového dne dárců krve – 14. červen.

motto: „Your blood is replaceable. A life is not!“ (WHO)