Čtyři hodiny pro život / First Aid Course – 4 hours for life

Nejzákladnější kurz pro ty, kteří chtějí umět zachránit lidský život. Doba trvání: 4 hodiny. Obsahem kurzu je zajištění místa nehody, bezpečnost zachránce, pomoc při bezvědomí, pomoc při náhlé zástavě oběhu u dospělých a dětí a další život ohrožující stavy. Teorie omezena na nutné minimum, důraz kladen na praxi. Kurz školíme rovněž v anglickém jazyce.

Školení jsme prováděli například pro jazykovou školu AKCENT (česky i anglicky), pro firmu Toyota, Pivovar Smíchov, Toyota, Bohemia Energy, Porsche, Siemens, pro Gymnázium J. Seiferta, gymnázium Truhlářská, Eltodo, Deutsche Börse Services, hotel Sheraton, SAP, Finské, Ministerstvo zemědělství ČR, Švédské a Nizozemské velvyslanectví nebo New York University. Od roku 2012 (kdy jsme začali číslovat průkazy) prošlo kurzem 4600 účastníků.

Cena kurzu: 450,– Kč

Zobrazí nabídku volných kurzů k dané tématice

 - - 

První pomoc u dětí

4 hodinový kurz první pomoci pro maminky, pedagogy a další zájemce zaměřený na poskytování první pomoci u dětí a prevenci úrazů. Účastníci se zde dozvědí, jak pomoci dítěti v bezvědomí, vyzkouší si resuscitaci na figuríně kojence a předškolního dítěte, zjistí, co udělat, když se dítě dusí a výuka se týká i běžných úrazů, jako jsou popáleniny. Školení jsme prováděli například pro mateřské centrum Barrandov a mateřské školy z celé Prahy.Od roku 2012 (kdy jsme začali číslovat průkazy) prošlo kurzem 2000 účastníků.

Cena kurzu: 480,– Kč

Zobrazí nabídku volných kurzů