Letní příměstský tábor I.

26.7.-30.7.

2021

Parametry

měsíc
červenec
datum
26.7. - 30. 7. 2021
čas
8 - 17 hod.
místo konání
K Hájům 12, Praha 13
telefon
222 267 545
email
pobyty@cckpraha1.cz
38
2000 Kč
Počet

Last time this product was added to a cart: 2021-05-06

Záchranáři v akci 

příměstský tábor pro děti ve věku od 4 - 12 let

Tematické zaměření:

letní příměstský tábor pořádáme v duchu preventivní činnosti - záchranářství, hasičiny a dopravní výchovy. V průběhu týdne si děti nejen hrají, ale setkají se i s policistou, hasičem a záchranářem, dozví se důležité informace pro všeobecný život a naučí se i život zachraňovat. 

Místo: Základna Červeného kříže, K Hájům 12, Praha 5

Jídlo: oběd, 2 svačiny, pitný režim.

Pojištění dětí: ano

Provozní zajištění:

Vedoucí a instruktoři –  tým:  6 osob (hlavní vedoucí, instruktoři, zdravotník a svačinář), 1 instruktor na maximálně 10 dětí

Strava denně:

2x svačina (dopolední a odpolední)

- teplý oběd polévka + hlavní chod (zajištění diet dle potřeb dětí)

- pitný režim po celý den (voda, šťáva, čaj)

Časový harmonogram – od 8:00 je možné děti přivézt, od 16:00 - 17:00 hodin si je vyzvednout 

Při předávání dětí jsou poskytovány informace o dítěti a aktivitách přes den

Program začíná v 9:00 a končí v 16:00 hodin

Fotodokumentace: po celou dobu tábora pořizujeme fotodokumentaci, kterou sdílíme v on-line zabezpečeném albu.

Informace pro rodiče: rodiče jsou informováni o aktivitách e-mailem

Cena: 2000,-/dítě 

Storno podmínky v případě zrušení tábora ze strany zákonného zástupce účastníka

V případě, že dojde ke zrušení účasti účastníka na táboře jeho zákonným zástupcem, bude zákonnému zástupci účastníka a Objednateli vráceno:

  • 100 % z ceny za tábor, bude-li účast účastníka na táboře zrušena více než 14 dnů před zahájením tábora;
  • 75 % z ceny za tábor, bude-li účast účastníka na táboře zrušena 7. až 14. den před zahájením tábora;
  • 50 % z ceny za tábor, bude-li účast účastníka na táboře zrušena 4. až 6. den před zahájením tábora;
  • 25 % z ceny za tábor, bude-li účast účastníka na táboře zrušena méně než 4 dny před zahájením tábora.

V případě, že účastník nenastoupí na tábor v daném termínu bez omluvy, cenu za tábor za daného účastníka Dodavatel nevrací.

V případě, že účastník přeruší svou účast na táboře v jeho průběhu, vrací Dodavatel poměrnou část ceny za tábor za daného účastníka za nevyužité dny.