Missing maps

Missing maps

Každý den řeší týmy humanitárních organizací operujících v odlehlých částech světa logistické problémy typu: „Kolik tam žije lidí?“, „Jak se tam dostaneme?“
Jak darovat krev

Jak darovat krev

Dárcem se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 – 65 let dlouhodobě pobývající na území ČR s váhou vyšší než 50 kg, který má uzavřené veřejné
Krizová připravenost

Krizová připravenost

Přestože víme, že Praha je bezpečným místem pro život, jsme připraveni pomáhat občanům v případě krizových situací. Ať se jedná o povodně, požáry nebo jiné mimořádné situace, jsme připraveni poskytnout psychologickou, zdravotnickou i humanitární pomoc ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem.

14.9. Světový den první pomoci

Cílem Světového dne první pomoci je zejména zvýšení povědomí o první pomoci a její významné úloze nejen v období krizí nebo konfliktů, ale také v každodenním životě. Taktéž je to příležitost poděkovat lidem, kteří první pomoc již poskytli, nebo v ní hrají jinou důležitou roli.

World Humanitarian Day, 19 August

Dnešní den již od roku 2008 patří humanitárním pracovníkům kteří pomáhají lidem v rizikových a krizí zasáhnutých oblastech po celém světe. Ten letošní je speciálně věnován ženám, které mnohokrát riskují své životy aby pomohli jiným. Zaslouží si naši úctu a uznání. #WomenHumanitarians
Peiragon 2018

Peiragon 2018

Akce na Peiře neboli Peiragon 2018 se konal 27.7. - 29.7. v areálu Peira v Jesenici u Rakovníka. Přečtěte si, jak vypadá taková akce očima dobrovolníka.