TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 10. VI. 2021 14. ČERVEN:

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce – 14. červen je dnem narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera. Cílem Světového dne dárců krve je poděkovat dárcům krve a uvědomit si potřebu bezpečné krve a transfúzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve pro zdraví lidí na celém světě. Má být také pobídkou všem, aby usilovali o dárcovství krve bez finanční motivace a aby morálně oceňovali bezpříspěvkové dárce krve. Letos motto Světového dne zní: Darujte krev, ať svět dále bije. Dárci krve zásadně přispívají k záchraně životů zdraví lidí po celém světě – jejich srdce tak díky dárcům krve dále bijí. V České republice je v nemocničních transfúzních zařízeních registrováno téměř 260 tisíc pravidelných dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300.000 a počet prvodárců by měl činit cca 35 tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců. Stávající počet dárců je ještě dostatečný pro pokrytí potřeb pacientů, ale chybí rezervy pro případ mimořádného výdeje. Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka – podrobněji viz www.cervenykriz.eu Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k hlavním programům ČČK, který spolupracuje s transfuzními zařízeními.

Doc. Dr. Marek Jukl Dr.            Josef Konečný prezident ČČK ředitel Úřadu ČČK

Oblastní spolky v Praze poděkují vícenásobným dárcům krve 24 a 29. června 2021. 

Slavností akty se uskuteční v kostele sv. Šimona a Judy. Oceníme vícenásobné dárce krve zlatým křížem III. stupně.

Záštitu nad akcí převzal MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

zástita2021.JPG

All comments