TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 01.09.2021

11. ZÁŘÍ 2021: SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI

Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci. Má všechny upozornit

na to, že dovednost poskytnout první pomoc může – v prvních minutách – rozhodnout o

životě a smrti člověka.

Letošní Světový den je svým mottem Buď hrdinou první pomoci ve škole i svém okolí

zaměřen na děti a mládež – již tato věková kategorie se totiž může naučit první pomoc a

pomoci tak v nouzi sobě, spolužákovi nebo i rodičům či dalším lidem.

Děti se musí učit poraněním předcházet – rozpoznat nebezpečí, která na ně číhají cestou do

školy, v dopravě, při vyučování samotném i doma. Když se nepodaří zranění předejít, již děti

se musí naučit, jak rychle reagovat – poskytnout první pomoc nebo odbornou pomoc přivolat.

Vzhledem k pandemii Covid-19 je do témat Světového dne 2021 zahrnuta i ochrana před

šířením této nemoci, kterou jim připomene medvídek Bilou (stáhnout).

Výuka první pomoci dětí a mládeže je po desítky let tradičním programem Českého

červený kříže. Podporuje zájmové kroužky Mladých zdravotníků, školí jejich vedoucí a

zajišťuje pomůcky pro výuku první pomoci včetně výukových opor. V kroužcích Mladých

zdravotníků se každoročně s první pomocí seznámí na 10 tisíc dětí. Každý rok také ČČK

pořádá postupovou soutěž Mladých zdravotníků (v letech 2020, 2021 se kvůli proticovidovým

opatřením nekonala).

I letošní Světový den pořádají oblastní spolky ČČK akce pro veřejnost zaměřené na

propagaci znalostí první pomoci.

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

www.cervenykriz.eu info@cervenykriz.eu @CCK_Tweetuje tel. 251 104 111

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je největším školitelem

předlékařské první pomoci – ročně naučí první pomoc více než 15 milionů lidí. Český

červený kříž každoročně naučí první pomoc 50 tisíc osob.

Pozitivní ohlasy stále zaznamenáváme i na naši mobilní aplikaci První pomoc, kterou si

může každý zdarma stáhnout a která má jak edukativní, tak i „ostrou“ část, která Vás

provede poskytnutím první pomoci.

Uměli byste i Vy první pomoc poskytnout? Naučit se to můžete v kurzech první pomoci -

www.kurzyprvnipomoci.eu, které ČČK pořádá v celé republice.

Doc. Dr. Marek Jukl Dr. Josef Konečný

prezident ČČK ředitel Úřadu ČČK

All comments