Stále pomáháme v humanitární krizi

- KACPU na Vysočanské je dále otevřené a stále je nejvytíženějším centrem v zemi. Naše ošetřovna a také organizační podpora je tak dále pevnou oporou jeho běhu i nadále.

Zdravotně se řeší nejčastěji malé věci, úrazy, prevence a informování pacientů. Staráme se také nejen zdravotně i o samotný personál, který nachází podporu a vstřícné ucho ve členech naší komunikační sekce. Jsme také ústředním prvkem při řešení péče o uprchlíky s infekčními chorobami. Jak při začlenění metodiky do chodu KACPU, tak i v přímé pomoci zasaženým ubytovaným v izolaci.

-Pražská tržnice, kde je speciální pracoviště úřadu práce pro ukrajinské uprchlíky, si vyžádala spolupráci ČČK v roli zdravotního dozoru. Ten byl kvůli složitým podmínkám nutný, zejména kvůli vysokým teplotám během léta. Naše role v prevenci a přímé pomoci, stejně jako náš znak a přístup pomohly situaci ve frontě také výrazně uklidnit. Poděkování tak patří nejen zdravotníkům, ale také členům komunikační sekce v aktivní práci krizových interventů.

-Potřeba dobrovolníků a brigádníků pomáhajících v mimořádné situaci způsobené konfliktem na Ukrajině neustává. Náš spolek již od února pomáhá i dalším organizacím s managementem dobrovolníků a brigádníků, zapojených na různých místech v hlavním městě. Tato forma naší pomoci stále probíhá a bude trvat do jara příštího roku.

Nouzové ubytování koleje Větrník

-Mnoho práce jsme odvedli na kolejích Větrník. Koordovali jsme aktivity a péči o ubytované matky s dětmi. V červnu se polovina obyvatel přestěhovala na kolej Hostivař. Spolupracovali jsme s dalšími organizacemi - Univerzita Karlova, Meta, Amiga,  Praha 6, Armáda Spásy a Český Helsinský výbor. Podpořili jsme jazykové kurzy češtiny a angličtiny, dětský koutek, hudební kroužek, výtvarná odpoledne a knihovničku (české a ukrajinské knížky). Dále jsme také zajistili jsme zdravotnický dohled. 29.8. se konal rozlučkový večer - video poděkování od obyvatel koleje Větrník 

-Na konci srpna jsme ukončili půl roční spolupráci s Kolejemi a menzami UK, kde jsme se na jejich ubytování starali o téměř 400 uprchlíků. Za tu dobu se nám vystřídalo více než 500 dobrovolníků, kteří odpracovali okolo 6 000 hodin. Zažili jsme společně ke stovce akcí a naší ubytovani a i někteří dobrovolníci také účinkovali v kampani Člověka v Tísni, který děkuje Čechům za intenzivní pomoc od března. Jako Kříž jsme pak dostali poděkováním ještě osobnější, které dělali přímo naší Ukrajinci.

Infolinka pro občany Ukrajiny ve spolupráci s MPSV a Modrou linkou

-Od poloviny srpna provozuje náš spolek ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a Modrou linkou infolinku pro občany Ukrajiny (MPSV zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny). Modrá linka která zajišťuje část s psychoterapeutickou pomocí, náš tým zajišťuje provoz části sociálního poradenství. V současné chvíli naše část infolinky řeší nižší stovky dotazů denně týkajících se například úřadů práce a podobně.

-OS ČČK Praha 1 získal registraci terénní sociální služby, která nám umožňuje dělat sociální poradenství pomocí infolinky. Získání registrace nebyl jednoduchý proces, ale podařilo se a máme otevřené dveře do dalšího směru aktivit.

Spolek však nežije pouze dlouhodobou mimořádnou situací. Přes léto jsme zvládli spoustu dalších věcí.

Volnočasové aktivity
-Co se volnočasových aktivit pro děti týče, uspořádali jsme celkem  3 pobytové tábory pro 125 dětí s 26 organizátory a vedoucími a 4 příměstské tábory pro 77 dětí se 14 vedoucími. 

-Dva z příměstských táborů se uskutečnily na Bažině, více než polovina účastníků byly děti z Ukrajiny. Učili jsme se mimo jiné první pomoc, ale také jsme hráli spoustu her a navštívili výstavu o robotech nebo dětské zábavní centrum. Tábory se všem moc líbily. 

Humanitární jednotka

-A co naše humanitární jednotka? V červnu proběhlo cvičení na Letišti Václava Havla, Praha. Jedná se o pravidelné cvičení na zajištění lehátkového centra pro potřeby Letiště.  Měli jsme celkem 3 ostré výjezdy - ve spolupráci se spolky ČČK ve  Středočeském kraji - požár haly - Zápy, požár Kralupy nad Vltavou a naše HJ - požár střechy UVN. Zajišťovali jsme týlovou podporu hasičům, policistům a dalším zasahujícím složkám. 

Bažina

-Bažina žije, kromě táborů na ní probíhal také kurz Zdravotník zotavovacích akcí nebo kurzy Moderního ošetřovatelství. Ze skladu pomoci pro Ukrajinu bylo vysláno 8 kamionů potřebných věcí. Naši skvělí dobrovolníci také zkompletovali téměř tři tisíce traumasetů (balíčků první pomoci) pro Ukrajinský červený kříž.

Rekonstrukce kanceláře Hellichova

-Za 5 dní dobrovolnické práce se podařilo vymalovat naši kancelář v ulici Hellichova. Mockrát děkujeme!

Oceňování dárců krve

-14. 6. byli v Rezidenci pana primátora oceněni dárci krve, kteří dosáhli 80 a 120 odběrů. Byl to velmi slavnostní a příjemný večer.

Prezentační akce

-Na podzim jsme se zúčastnili celé řady prezentačních akcí, vidět jste nás mohli například na Medobraní na Praze 13 nebo Spolkovém dni na Kampě. Potkat se můžeme také 12. 10 na Karlově náměstí na události Blesk ordinace.

Kurz Dobrovolník s výcvikem

-Připravili jsme další běh kurzu Dobrovolník s výcvikem, který odstartoval na konci září. Aktuálně je ve výcviku 17 budoucích dobrovolníků.

Co nás čeká?

  • zdravotnické kroužky - v prostorách Hellichovky, na základních školách Jitřní, Brdičkova,  3 MS Slivenec 

  • kurzy Dobrovolník s výcvikem - plánujeme další podzimní termín 

  • kurz člen Humanitární jednotky 

  • slavnostní poděkování dárcům krve - večery, na kterých budeme předávat medaile Jana Janského a zlaté kříže.

Vřelé díky patří všem našim členům, dobrovolníkům a spolupracovníkům. Nesmírně si vaší činnosti a podpory vážíme.

All comments