Humanitární jednotka

 

Co je humanitární jednotka?

Humanitární jednotka je tvořena dobrovolníky, kteří se vedle svého občanského povolání rozhodli být připraveni (technicky i kvalifikačně) pro případ nasazení při mimořádné události nebo krizového stavu (například stav nouze při povodních apod.).

Je nás aktuálně 58 členů kteří jsou schopni být na místě události (na území hl. m. Prahy) do 90 minut od jejího nahlášení. V případě celého území ČR je dojezdnost delší a závislá na dopravní dostupnosti. V průměru se nasazení při mimořádné události nebo při cvičení účastní 18–23 osob.

Myšlenka, která nás spojuje

Členové humanitární jednotky, jsou různých profesí, různého věku, různého vzdělání a různých zájmů. Spojuje nás však myšlenka, že v případě, kdy nastane mimořádná událost (například velká dopravní nehoda, požár panelového domu apod.) nebo krizový stav (například stav nouze při povodních), tak víme, že v tuto chvíli můžeme být užiteční především svojí aktivní pomocí a znalostí svého místa v systému pomoci. Je pravda, že každý může poskytnout pomoc již tím, že například finančně přispěje obětem události nebo zasahujícím složkám, ale my si myslíme, že dokud máme k tomu fyzické a psychické dispozice, tak můžeme být užiteční i jinak. Proto si dobrovolně ve volném čase zvyšujeme kvalifikaci formou potřebných kurzů (první zdravotní, psychosociální pomoci apod.), cvičíme koordinaci naší činnosti uvnitř jednotky i v součinnosti s ostatními, abychom mohli v případě mimořádné události být maximálně užiteční a mohli tak nabídnout více než finanční podporu. Neděláme to proto, abychom byli každý týden takto nasazeni, ani jednou za měsíc, možná jednou za rok a možná vůbec, ale pocit, že když něco nastane a my nebudeme nečině přihlížet, ale díky naší kvalifikaci se aktivně zapojíme do poskytované pomoci, je pro nás hodně důležitý.

Představujeme se

Humanitární jednotka (HJ) má dvojúrovňovou strukturu. Nejvýše je velitel HJ a jeho zástupce, v druhé úrovni pak velitelé jednotlivých družstev, kteří mají na starosti jejich administraci a komunikaci se členy. 

Jiří Eichler - velitel HJ

Alena Hábltová - velitel družstva

Vojtěch Novák

Vojtěch Novák - velitel družstva

Lukáš Jandura - velitel družstva

Klára Jandurová - velitel družstva

All comments