Humanitární jednotka

Skupina kvalifikovaných dobrovolníků nasazovaná při mimořádných událostech.

Humanitární jednotku OS ČČK Praha 1 tvoří necelá stovka dobrovolníků připravených zasáhnout při mimořádných událostech jako součást Integrovaného záchranného systému.

Primárně v roli druhého sledu Hasičského záchranného sboru se členové jednotky na základě dostupnosti a dobrovolnosti podílejí na podpoře hasičů v situacích jako jsou rozsáhlé požáry, evakuace zasažených osob nebo rozsáhlé dopravní nehody. Poskytujeme zázemí, základní první pomoc a také psychologickou pomoc. 

Výcvikem se Humanitární jednotka připravuje i na další mimořádné události a tvoříme jádro nasazení dobrovolníků OS ČČK Praha 1 pro situace jako jsou povodně, evakuace letiště a podobně.


Z činnosti a výcviku Humanitární jednotky

Kromě dovedností, které si členové Humanitární jednotky neustále zdokonalují, je spojuje ochota přiložit ruku k dílu ve dne v noci, v Praze, jejím okolí a v případě opravdu mimořádné události i mimo hlavní město.

Přidej se k Humanitární jednotce OS ČČK Praha 1

O jednotce

Humanitární jednotku OS ČČK Praha 1 tvoří bezmála stovka odhodlaných dobrovolníků a dobrovolnic různého věku, znalostí a z různých profesí a zázemí. Pod velením Lucie Váchové jsou členové rozděleni do družstev. 

lucie vachova.png
Lucie Váchová
 vede celou Humanitární jednotkuJindřich Formánek
 vede Červené družstvoJan Pikl
 vede Modré družstvo Denisa Neuberová
 vede Bílé družstvoVojtěch Novák
 vede Žluté družstvo


jiri eichler.png
Jiří Eichler
 vede Zelené družstvoKarol Čukan
 vede Oranžové družstvoPavel Chlum
 vede Fialové družstvo

Martin Smolař vede Šedé družstvo

Mimořádné události, při kterých Humanitární jednotka zasahuje, si vyžadují široké spektrum znalostí a dovedností. Každý člen jednotky si osvojuje znalosti od první pomoci přes radiokomunikaci až po štábní činnost. Rozvoji těchto dovedností se věnují specializované sekce Humanitární jednotky:

Štábní sekce 
Členové štábní sekce rozvíjejí naše schopnost vést operace i za mimořádných podmínek. Zároveň se aktivně podílejí na všech cvičeních Humanitární jednotky.

Zdravotnická sekce
Pod dohledem kvalifikovaných zdravotníků se členové Humanitární jednotky v rámci aktivit vedených zdravotnickou sekcí zdokonalují primárně v poskytovaní první pomoci.

Technická a logistická sekce
Členové této sekce, familiárně zkracované na „TechLog“ zabezpečují, že je naše vybavení připravené na zásah a to jak doplňováním zásob tak kontrolou a údržbou technického a komunikačního vybavení.

Komunikační sekce
Č
ervený kříž staví na humanitě a o starostlivosti o lidi v nouzi. Abych v tom byli opravdu kovaní, mohou se členové Humanitární jednotky díky Psychologické sekci zlepšovat v první psychosociální pomoci nebo jen v komunikaci.

Jejich podporu zabezpečují i skupiny dobrovolníků Humanitární jednotky věnující se PR a koordinující spolupráci s Letištěm Václava Havla v Praze. Mnoho energie členové Humanitární jednotky investují také do nácviku protipovodňových opatření v spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Kromě praktických školení absolvují členové Humanitární jednotky ročně několik cvičení zaměřených na zlepšení koordinace v rámci jednotky, spolupráce s ostatními složkami IZS nebo partnery, jako je zmíněné pražské letiště. 

All comments