Zdravotník zotavovacích akcí

Jedná se o 40 hodinový kurz, který je určený pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež, má akreditaci MŠMT. Představuje nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí.

Kurz je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – jak život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí pro děti a mládež a péči o nemocné. Budoucí zdravotníci se vzdělávají ve svých právech a povinnostech dle vyhlášky a dozvědí se o správném vybavení táborové lékárny. Součástí výuky je i trénink vodní záchrany, který probíhá v bazéně.

Kurzem ZZA jsme například školili pracovníky DDM hl. m. Prahy, DDM Monet a ZŠ Mikulandská, ZŠ Mendelova, ZŠ Novoborská, ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ Angelovova, DinoSchool, Waldorfské školy v Jinonicích, Gymnázia Truhlářská a Gymnázia Kadaň a mnoho skautských a podobných skupin.

Cena kurzu: 2.900,– Kč

Přehled termínů najdete zde

Co zažijete Co nezažijete
 • praktický nácvik všeho důležitého
 • nudné školení, kdy celou dobu sedíte
 • hodně obvazování
 • zmatek v hlavě když odcházíte
 • modelové situace
 • machrování odbornými termíny (i když bychom to uměli)
 • jak na bolesti břicha, zvracení
 • padesát lidí v učebně a neosobní přístup
 • jaké papíry mít
 • co jako zdravotník smím a nesmím
 • většinou skvělou partu

Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí

Možnost prodloužení průkazu pro absolventy kurzů ZZA, rozsah kurzu 8 hodin. Průkaz se prodlužuje na další 4 roky.

Cena kurzu: 1150,– Kč


All comments