Kurzy první pomoci pro mládež

Mladý zdravotník I. a II. stupně

Tento kurz je pro děti ze základních škol (do 15-ti let) a probíhá ve školním roce 1× týdně v rámci schůzek našich dětských skupin (zdravotnických kroužků). Členění: I. stupeň je 1. – 5. třída ZŠ, II. stupeň je 6. – 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky více-letých gymnázií. Aby byly závažné a obsáhlé informace pro děti dobře stravitelné, podáváme je formou her a soutěží.

Oblastní studijní středisko první pomoci

Týdenní pobytový kurz první pomoci určený pro děti od 1. třídy ZŠ (od 6-ti do 16-ti let). Zde se děti učí nejen první pomoc a její praktický nácvik, ale hrají i různé hry a soutěží. Na konci pobytového kurzu skládají zkoušky a po úspěšném složení těchto zkoušek dostanou osvědčení, že umí první pomoc. Pobyt je pojat stylem „škola hrou“. Díky intenzivní formě výuky tyto znalosti dětem vydrží po dlouhou dobu.

Ukázky poskytování první pomoci pro základní a střední školy

Pro žáky a studenty škol nabízíme v rámci školního vyučování seznámení s první pomocí a její výklad. Hodinový rozsah i obsah ukázek závisí na požadavku školy – obvykle jsou to 2 vyučovací hodiny. Většinou mají školy zájem o ukázky s namaskovanými poraněními. Stejným způsobem mohou probíhat i ukázky první pomoci pro dětské a mládežnické organizace. Ukázky je třeba domluvit s dostatečným předstihem.

Krajské studijní středisko první pomoci

Týdenní pobytový kurz určený pro děti a mládež (od 12-ti do 18-ti let), který rozšiřuje znalosti získané v předchozích kurzech. Po úspěšném absolvování získá účastník další možnosti praktického využití nabytých znalostí v oblasti poskytování první pomoci, než v předchozích kurzech. Součástí kurzu jsou i základy přednášení. Absolventi se proto mohou uplatňovat jako pomocníci při výuce první pomoci pro děti i dospělé.

All comments