Nasazení a výcvik

2019

Cvičení - Winterising 2019

9.-10. března 2019

Cvičení v zimních podmínkách. Za účelem prověření našeho vybavení (eletrocentrálu, nafukovací stany, venkovní topidlo atd.).

Vybudovali jsme si vlastní zázemí, ve kterém jsme rovněž v komfortních podmínkách přespali.

Ostrý zásah - Praha - Michle

25. února 2019

Humanitární jednotka byla povolána k zajištění podpory zasahujícím jednotkám IZS.

Nasazení probíhalo od 03:30 do 10:30. Nasazeno bylo 11 členů.

Použitá technika: MAC

2018

Ostrý zásah - Horní Počernice

13. prosince 2018

Podporu zasahujícím jednotkám zajišťovalo 7 členů Humanitární Jednotky po dobu 6 hodin.

Použitá technika: MAC

Ostrý zásah - Kundratice

4.-5. prosince 2018

Podporu zasahujícím jednotkám zajišťovali dobrovolníci Humanitární Jednotky téměř 24 hodin.

Na směnách bylo nasazeno 30 dobrovolníků.

Použitá technika: MAC

Ostrý zásah - Lety u Dobřichovic

10.-11. listopadu 2018

Naše Humanitární jednotka byla požádána o podporu zasahujících u požáru v obci Lety u Dobřichovic.

Zásah trval téměř 24 hodin. Zapojili se také členové Oblastních Spolků: Mělník, Litoměřice, Teplice

Na místě bylo nasazeno vozidlo MAC, vozík HJ a 30 členů týmu.

Ostrý zásah - požár trampolínového centra Kolbenova

9. listopadu 2018

V nočních hodinách byla naše humanitární jednotka požáda o podporu zasahujících u rozsáhlého požáru sportovniště v ulici Kolbenova.

Na místě bylo nasazeno vozidlo MAC a 6 členů.

Výcvik - Karlín 2018

22. září 2018 

Členové OS Praha 1 a dobrovolníci se opět účastnili cvičení stavby protipovodňových opatření - Karlin 2018. 

Výcvik - Základna 2018

Ve dnech 13. - 16. září 2018 se v Praze v areálu Psychiatrická nemocnice Bohnice  konalo taktické cvičení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy Základna 2018.  Cílem cvičení byla nácvik výstavby a obsluhy Materiální základny humanitární pomoci za spolupráce členů z Humanitárních jednotek  Českého červeného kříže, jednotek dobrovolných hasičů a zástupců magistrátu hl. m. Prahy.

Vše se odehrávalo v reálném čase pod vedením příslušníků HZS hl.m.Prahy. Námětem situace se stala blesková  povodeň a náhlá evakuace osob z okolí Vodního díla Hostivař.  Figuranty v počtu 60 osob bylo potřeba na základně zabezpečit, evidovat a poskytnout jim příjemné prostředí, aby lépe zvládli nečekanou situaci. 

Členové humanitárních jednotek byli obsazení na pozice - evidence evakuovaných, ubytování a poskytování psychosociální pomoci,  podíleli se i na zajištění provozních činností základny. 

Za Český červený kříž se cvičení zúčastnilo  37 členů z Humanitárních jednotek ČČK z několika oblastních spolků ČČK a Ústředního krizového týmu. Oblastní spolek Praha 1 poskytl  pro síly ČČK zázemí v podobě Mobilního asistenčního centra ČČK (MAC) a nafukovacího stanu. 

Výcvik - Peira 2018

28.-29. srpna 2018 proběhl výcvik členů HJ oblastního spolku Praha 1.

Cvičení se soustředilo na První psychickou pomoc, komunikace v týmu nebo se zasaženou osobou při řešení mimořádné události.

Dále probíhal nácvik štábní činnosti - řízení jednotek, převoz materiálu.

Ostrý zásah - zhroucení budovy v ul. Mikulandská 

Dne 17. července 2018 obdržel OS ČČK Praha 1, žádost od Magistránu hl. m. Prahy o zajištění asistence zasahujícím složkám.

Na místě zasahovalo 10 členu HJ, kteří zajištovali odpočinkové místo, pítí a občerstvení ve spolupráci s United Bakeries - Jinonice, Knihkupectví Ostrov, a WC Bistro'Os.

Nasazen vybavení - MAC.

Ostrý zásah - unik plynu ul. Rybná

Dne 5. července 2018 obdržel OS ČČK Praha 1, žádost od Magistránu hl. m. Prahy o zajištění asistence evakuovaným osobám.

Na místě bylo 5 zasahujících, kteří zajišťovali více jazyčnou komunikaci s evakuovanými, dále zajistili zázemí, v mobilním asistenčním centru, pro starší a imobilní zasažené.

Evakuovaným i zasahujícím byla poskytnuta voda, káva, čaj, drobné občerstvení nebo například deky.

Nasazené vybavení - MAC.

Plánované nasazení - zajištění zdravotnické asistence na XVI. Všesokolském Sletu

Ve dnech 1. až 6. července 2018 zajištovali zdravotníci OS ČČK Praha 1, spřátelených spolků a dobrovolníci, zdravotnický dozor na všesokolském sletu.

Celkový počet zasahujících byl 48. V těchto dnech bylo průměrně ošetřeno 30 lehkých zranění denně.

Nasazené vybavení - MAC, vozík č.1, nafukovací a nůžkový stan.

    

Ostrý zásah - zajištění potřeb

28. června 2018 jsme obdrželi žádost od Ukrajinské ambasády. Jednalo se o zajištění potřeb u osoby po operaci.

Členové týmu se s osobou kontaktovali, navštívili ji v místě bydliště a zajistili dodávku jídla a léků.

Ostrý zásah - evakuace ČVUT Praha

Dne 27.června.2018 byla HJ povolána k zajištění zázemí pro evakuované osoby z objektů ČVUT.

Zásah trval od 11:00 do 15:30. Účastnilo se ho celkem 9 členů HJ a OS ČČK Praha 1.

Nasazené vybavení - MAC.

Nové vybavení - MAC

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Hellichova 11b/632 118 00 Praha 1

V Praze dne 21. 6. 2018

Slavnostní předání mobilního asistenčního centra Českému červenému kříži

Slavnostní předání mobilního asistenčního centra se uskutečnilo ve čtvrtek 21. června 2018 ve 13:30 hodin před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí

Z rukou pana Ing. Patrika Nachera převzali zástupci Českého červeného kříže Oblastního spolku Praha 1 klíčky od automobilu.

Mobilní asistenční centrum je v České republice první vozidlo červeného kříže, které zajišťuje kompletní autonomní fungování asistenčního centra od první minuty přistavení na místo zásahu. Na rozdíl od asistenčních center ve stanech apod. není třeba provádět složitou výstavbu, zajišťovat, zdroj energie, vody nebo WC. Asistenční centrum v obytném automobilu tyto funkce zajišťuje autonomně a nepřináší tak žádnou zátěž pro ostatní složky Integrovaného záchranného systému, které se tak mohou soustředit na plnění vlastních úkolů. Myšlenka pořízení mobilního asistenčního centra byla inspirována projektem Fire and emergency support realizovaným Britským červeným křížem, který obdobný vůz využívá a také zkušenostmi Oblastního spolku červeného kříže Praha 1 z řady reálných zásahů na území hl.m Prahy.

Záměr používání automobilu je poskytnutí zázemí pro zasažené nezraněné osoby při mimořádné události. V prostoru automobilu je možné zajistit hygienický standard, poskytnout bezpečný prostor a asistenční podporu osobám, které se s mimořádnou událostí vyrovnávají.

Cvičení - Letiště - Lehátka 20.6.2018

Dne 20. června 2018 se dobrovolníci našeho oblastního spolku zúčastníli cvičení Letiště - Lehátka 20.6.2018.

Cvičení se účastnilo 14 členů HJ.  Hlavním úkolem bylo nacvičit rozmístění cca 100 lehátek ve vyčleněném gatu letištního terminálu pro případ zřízení nouzového ubytování pro cestujích. 

Cvičení - Muzeum 2018 

Dne 20. června 2018 se dobrovolníci našeho oblastního spolku zúčastníli cvičení Muzeum 2018.

“Celkově se jednalo o jedno z největších cvičení bezpečnostních a záchranných složek za poslední roky. Z mé strany velice děkuji za koordinaci a nasazení všech složek a doufám, že se nás podobná situace v reálném prostředí nikdy týkat nebude. Jsem ale ráda, že jsme udělali další kroky k tomu, abychom případný útok zvládli co nejlépe",  popsala primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

„Podporou pro zasahující složky a nezraněné osoby byl také Český červený kříž, který spolupracuje i při jiných mimořádných událostech," uvedla ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1 Jaroslava Marková.

Za OS ČČK Praha  se zúčastnilo 12 dobrovolníků (z toho 2 v roli pozorovatelů a 4 dobrovolníci z OS ČČK Zlín. 

Nasazení dobrovolníků spočívalo ve spolupráci s HZS při stavbě kontejneru nouzového přežití. Zároveň jsme vybudovali vlastní zázemí, které na žádost interventů PČR, sloužilo k zajištění první psychické pomoci nezraněným zasaženým. 

Dále naši dobrovolníci poskytovali pomoc v podobě roznášky vody lidem v evakuačních autobusech a také v první bezpečné zóně ve vestibulu stanice Muzeum.

Ostrý zásah - Hostivař

Dne 8.května 2018 byla HJ povolána na podporu složek zasahujících u rozsáhlého požáru v pražské Hostivaři.

Členové HJ a OS ČČK Praha 1 na místě zajištovali odpočinkové místo, pítí a občerstvení ve spolupráci s United Bakeries - Jinonice.

Zásah trval od 16:00 do 07:00 následujícího dne. Účastnilo se ho celkem 18 členů HJ a OS ČČK Praha 1.

Cvičení - stavba PPO

Dne 14. a 15. dubna 2018 se konalo cvičení stavby PPO (protipovodňových opatření).

Ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy si členové HJ a OS ČČK Praha 1 měli možnost vyzkoušet stavbu PPO v nočních podmínkách. 

Dne 15. dubna pak probíhala výuka stavby PPO pro širokou veřejnost.

Ostrý zásah - Stochov

Dne 8. dubna 2018 byli členové naší HJ požádáni o podporu u požáru obydlí. Naši členové poskytli zasaženým osobám podporu formou první psychické pomoci, dále pak zajistili základní potřeby jako jídlo, ošacení a hygienické potřeby.

Cvičení - Winterising 2018

27. ledna 2018 proběhlo zimní cvičení HJ za účelem prověření techniky a členů v nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

Ostrý zásah - Eurostar v ulici Náplavní

20. ledna 2018 19:04 byla a účelem druhosledové podpory zasahujících jednotek IZS a péče o zasažené osoby aktivována naše HJ.

Akce trvala do 24:00. Nasazeno bylo 10 členů HJ. 

Zasahujícím členům IZS byla zajištěna podpora formou místa na odpočinek a občerstvení ve spolupráci s United Bakeries - Jinonice.

Zasaženým osobám bylo zajištěno občerstvení a podpora ve více jazycích. 

2017

Ostrý zásah - Mladoboleslavská

Dne 5.prosince jsme obdrželi žádost o zajištění druhosledové pomoci zasahujícícm složkám při požáru skladového areálu na Praze 9.

Zásah trval od 21:00 do 07:00 následujícího dne.

Zasahujícím složkám bylo zajištěno odpočinkové místo, jídlo a pití ve spolupráci s United Bakeries - Jinonice.

Nasazeno bylo 17 členů OS ČČK Praha 1.

Ostrý zásah - Mladoboleslavska

Ostrý zásah - Trojská lávka 

Dne 2.prosince jsme byli povoláni pro druhosledovou pomoc po zhroucení Trojské lávky.

Zásah trval do 4.prosince ráno. Více obrázků v galerii zde.

Zasahujícím členům IZS byla zajištěna podpora formou místa na odpočinek a občerstvení ve spolupráci s United Bakeries - Jinonice a restaurací Na Vyhlídce, Troja.

 

Cvičení - Letiště - Evakuační centra

7. listopadu se na letišti Václava Havla konalo cvičení, které prověřilo připravenost evakuačních center pro případ krizové situace.

Naši členové byli zastoupeni jak v rolích zasahujících tak v rolích figurantů.

Cvičení - Letiště - lehátka

18. října proběhlo cvičení aktivace zajištění ubytování zasažených osob na letišti Václava Havla.

Cvičení - Noční stavba PPO

30. září se členové HJ a OS ČČK Praha 1 účastnili cvičení stavby PPO - Troja 2017

Tým tvořílo 15 členů, kteří stavěli PPO a 8 členek, které se účastnily v roli zdravotnic.

Ostrý zásah - Želivecká

Dne 11. září byla vyžádána podpora zasahujících a evakuovaných osob u likvidace pyrotechniky v Praze 10.

Zásah trval od 03:00 11.září do 24:00 12.září, účastnilo se ho 17 členů HJ a OS ČČK Praha 1.

Cvičení - celostátní cvičení humanitárních jednotek ČČK

25.-27. srpna proběhlo v Ostravě celostátní cvičení ČČK, kde byl náš spolek také zastoupen.

Cvičení - stavba PPO

24. června proběhlo cvičení stavby PPO na polygonu v Dubči.

Cvičení - Technik Ochrany Obyvatelstva

20. května se naši členové zúčastnili cvičení a školení TOO. Cvičení a školení probíhá ve spolupráci s hasičských sborem.

2016

Rozšiřujeme materiální vybavení 2016

V roce 2016 se nám podařilo významně zlepšit materiální vybavení pro poskytování pomoci při mimořádných událostech. Zásadní pro nás bylo zajištění vozidla, které nám formou bezplatného operativního leasingu zapůjčila firma JJ Rent Car. Díky grantové podpoře Magistrátu hlavního města Prahy jsme mohli zakoupit 40 sad lehátek s lůžkovinami, reflexní vesty pro dobrovolníky, termoboxy i vestavbu do přívěsu. Na dostavbě přívěsu se sponzorsky podílela také společnost KONDOR s.r.o. S vybavením nám pomohl také grant od Nadačního fondu Veolia, který nám umožnil nákup pláštěnek (budou se hodit třeba při povodních) a také nového nůžkového stanu pro asistenční centra.

Boot campPraha, 3.-4.6.2016

Naši členové a dobrovolníci se opakovaně proškolili ve výstavbě a obsluze kontejneru nouzového přežití. Jeden den akce byl vyhrazen také našim novým dobrovolníkům, kteří prošli zcela nově výcvikem na stavbě protipovodňových zábran. Získané kompetence umožní efektivní nasazení našich členů a dobrovolníků v případě hrozící povodně v Praze. Děkujeme kolegům z HZS hl.m. Prahy a Správy služeb hl.m. Prahy za umožněné cvičení. Fotografie z akce najdete zde

Ostrý zásah – požár Národního muzea Praha, 12.2.2016

V 2,36 byla na krizovou linkou OS ČČK Praha 1 přijata výzva od Operačního střediska MHMP pro nasazení na podporu jednotek HZS při požáru historické budovy Národního muzea. Na místo byli povoláni 4 členové humanitární jednotky a zároveň byl vozidlem Městské policie dovezen přívěs s vybavením humanitární pohotovosti. Naši členové na místě zajistili pro zasahující příslušníky HZS hl.m. Prahy občerstvení, především horké nápoje, sušenky apod. Vzhledem k rozsáhlému nasazení HZS hl.m. Prahy navíc v časných ranních hodinách byla naše pomoc velice vítaná. Zásah byl ukončen v 6,45 hodin. Zásah jasně prokázal schopnost humanitární jednotky k rychlému nasazení i v nočních hodinách vč. vybavení ve vozíku humanitární pohotovosti. Fotografie ze zásahu naleznete zde

2015

Cvičení Evakuace spojovacího objektu Terminálu 1 a 2 Letiště PrahaPraha, 21.10.2015

Cílem cvičení bylo zabezpečit provoz evakuačního centra (EC) pro evakuované cestující a zaměstnance, kterým během evakuace Terminálu 1 můžeme nabídnout drobné občerstvení v podobě vody, čaje, sušenky včetně posezení v našem stanu. Fotky ze cvičení naleznete zde.

Cvičení distribuce balené vodyPraha, 14.10.2015

Dne 14.10.2015 proběhlo pilotní cvičení projektu distribuce pitné vody v sáčcích při havarijních situacích, kdy je odstaveno zásobování pitnou vodou. Na tomto projektu spolupracujeme s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. Situaci, kdy tzv. neteče voda asi známe všichni a víme, že je třeba dojít k cisterně a vodu si donést ve vhodné nádobě. Senioři nebo osoby se tělesným postiženým si ale pro vodu často dojít nemohou a proto jim PVK ve spolupráci s OS ČČK Praha 1 nabízí možnost si vodu nechat donést v plastovém sáčku. Občané se do systému musí registrovat, takže vodu nosíme, jen těm, kdo ji skutečně potřebují. Více o projektu zde. Fotogalerii za akce najdete zde zde.

Zásah při požáru Kolbenova ulicePraha, 22.-24.8.2015

Dne 22.8.2015 v 22­.35 jsme na dispečerskou linku OS ČČK Praha 1 (24/7) obdrželi telefonát krizového odboru Magistrátu hl.m. Prahy s výzvou, abychom zajistili noční stravování, pitný režim a zázemí pro hasiče zasahující při likvidaci rozsáhlého požáru objektu Kolbenova na Praze 8. OS ČČK Praha 1 vyslal na místo HJ v počtu požadovaných 6 osob s plným vybavením a po dobu 12 hodin zajišťoval výše uvedené požadavky pro 110 zasahujících záchranářů (HZS, PČR, ZZS) a také zajistil vlastní střídání. Stravování bylo zajištěno v režimu svačina-hlavní jídlo-snídaně-svačina, pitný režim a zázemí po celou dobu zásahu. Celkem se ze strany OS ČČK Praha 1 zúčastnilo na místě zásahu 9 osob a 1 osoba zajišťovala týlové zabezpečení. Zásah ČČK byl ukončen 23.8.2015 v 1100 z r­ozhodnutí velitele zásahu. Fotografie ze zásahu najdete zde Celý rozsah události pak přibližují fotografie HZS hl.m. Prahy zde

Pomoc při havárii pitné vody v Dejvicích a Bubenči Praha, 24.-26.5.2015

Dne 24.5.2015 byla z monitoringu médií zjištěna mimořádná situace v MČ Praha 6 (Dejvice, Bubeneč), kdy došlo k výskytu průjmových onemocnění po bakteriální kontaminaci vody ve vodovodní síti. Voda byla prohlášena za nevhodnou pro konzumaci, vaření, mytí nádobí apod. Po konzultaci s MČ Praha 6 uvedena do pohotovosti Humanitární jednotka OS ČČK Praha 1 za účelem přípravy na plnění úkolů pomoci s distribucí pitné vody a popř. další úkoly k zajištění pomoci obyvatelům

Dne 25.5.2015 v 13,3­0 bylo poskytnuto 150 balíků balené vody z našeho humanitárního skladu. Následně ve večerních hodinách jsme byli povoláni k pomoci při vykládání dodávky balených vod v ul. Pod Marjánkou. Vykládání se účastnilo 5 dobrovolníků z HJ OS ČČK Praha 1 a OS ČČK Praha 7 a o pomoc jsme požádali i další partnery.

Dne 26.5.2015 v 14,0­0 byl prováděn monitoring vykládky kamionu s balenou vodou za účelem zjištění potřeby další pomoci. Vzhledem k zajištění mechanizace nebylo nutno na vykládku povolat dobrovolníky. V odpoledních hodinách však došlo opět k povolání naší jednotky pro distribuci pitné vody v objektu ZŠ Emy Destinnové, Náměstí Svobody 2. V době 17–21,30h zde pracovali 3 dobrovolníci, další byli připraven pro případ vystřídání popř. nutnosti otevření dalších výdejních míst.

Zásah Humanitární jednotky OS ČČK při hromadné nehodě na rychlostní komunikaci R1Praha, 8.2.2015

Při této hromadné nehodě byli naši členové povolání ze strany HZS hl.m. Prahy za účelem převzetí péče o nezraněné osoby, jmenovitě zajištění teplých nápojů, tepelného komfortu a psychosociální pomoci. Na místo byla vyslána dvoučlenná hlídka dobrovolníků humanitární jednotky. Další dobrovolníci byli připraveni pro střídání a případné závozy teplých nápojů v případě prodloužení akce. Přeprava dobrovolníků a humanitárního materiálu byla zajištěna vozidlem Obvodního ředitelství Praha 11 Městské policie hl.m. Prahy. Tým projížděl celou kolonou, kdy rozléval čekajícím řidičům teplý čaj a nakonec poblíž autobusu MHD vytvořil stanoviště pro další pomoc osobám ohroženým podchlazením (vč. dětí a seniorů). Členové týmu poskytovali také první psychickou pomoc.

2014

Pomoc obyvatelům domu po požáruPraha, 31.8.2014

Po požáru bytové jednotky v činžovním domě na Koněvově ulici (Praha 3), přišla šesti členná rodina (z toho 4 děti) dočasně o bydlení a byla ubytována na koleji Jarov (koleje VŠE). Humanitární jednotka OS ČČK Praha 1 byla vyzvána operačním střediskem, aby zajistila hygienické prostředky, oblečení a potraviny pro strádající rodinu a případně poskytla i psychosociální intervenci. Členové ČČK dorazili na místo do 90 minut s potřebným vybavením. Rodinu jsme dovezli do nejbližšího obchodu, aby si mohli nakoupit věci osobní potřeby a v 22 hod jsme ukončili návštěvu na koleji. Na další dny jsou naplánovány návštěvy a pomoc s hledáním nového bydlení a nabídka ošacení ze skladů ČČK.

Fotografie naleznete zde

Pomoc při nehodě autobusu s občany U.S.A.Kladno, Praha 31.7.2014

V 19,30 byla naše HJ povolána k asistenci zraněným občanům U.S.A. v Nemocnici Kladno. Družstvo HJ OS ČČK Praha 1 dorazilo na místo ve 20,30. Úkolem mimo jiné bylo zajištění tlumočení mezi zraněnými a personálem nemocnice, komunikace s americkou ambasádou a zástupci cestovní kanceláře, dokumentace pro PČR a kontrola zraněných osob v čekárně nemocnice. Na žádost delegátky cestovní kanceláře byla v nočních hodinách vykonána návštěva hotelu a kontrola řidiče autobusu. Po prohlídce byl řidič doprovozen na ambulantní ošetření do FN na Královských Vinohradech a v 02,30 propuštěn zpět do hotelu.

1.8. v 12,00 se uskutečnil skupinový defusing v angličtině s 30 cestujícími a následně intervence v případě 3 osob, které se vrátily z nemocnice, špatně se vyrovnávaly s danou situací a dostaly se do konfliktu s vedením cestovní kanceláře (intervenci prováděli: Richard Smejkal + Eva Biedermannová, psycholog HZS Stř. kraje).

Od 1.8. do 12.8. byla poskytována psychosociální podpora pro 2 seniory, kteří ze zdravotních důvodů zůstali v Praze a nepokračovali v zájezdu. V průběhu týdne byly osoby pravidelně 1× denně navštěvovány, zdravotníci zajistili základní sledování zdravotního stavu osob a ošetření (včetně převazu). Členky HJ zajistily pravidelnou psychickou podporu, kontakt s rodinou v USA a s ambasádou v Praze. Také zajistily nákupy a malé procházky. Po předání osob rodinnému příslušníkovi dne 12.8. byl kontakt s osobami ukončen. O předání byla vypracována zpráva v angličtině a byl doporučen další postup. O situaci byla informována i ambasáda.

Pomoc při bleskových povodních ve Středočeském kraji05.06.2014 Dne 27.5.2014 došlo v několika obcích ve Středočeském kraji v okrese Příbram k bleskovým povodním. Oblastní spolky ČČK v Praze a Středočeském kraji ihned nabídli občanům svoji pomoc. Byl proveden monitoring situace v obcích prostřednictvím starostů, kdy jsme byli požádání o pomoc pro obce Zduchovice a Obory. Výsledky monitoringu byly konzultovány také s OPIS HZS Středočeského kraje. Následně proběhl dne 29.5. závoz dezinfekčních a úklidových prostředků a vysoušečů do obce Zduchovice. Dne 30.5. jsme pak poskytli dezinfekční prostředky a další vysoušeče obci Obory.

Cvičení Peira 201410. – 11. 5. 2014

Cvičení Peira 2014 jsme tentokrát zaměřili trochu netradičně a jako jeho prioritu jsme si stanovili procvičit některé dovednosti spojené s poskytováním první pomoci za mimořádných podmínek. Jsme velmi rádi, že znalostní oporu nám poskytla zdravotnická služba AČR, a to formou teortické přednášky zaměřené na management hromadného neštěstí, triage a postup ošetření dle BARTS a dále v podobě supervize během cvičení. Souběžně s tím jsme procvičili činnost našeho štábu podle systému STAN, pátrání v terénu a poskytování první psychické pomoci. Celkem se zapojilo 60 cvičících a za ČČK se zúčastnily spolky Praha 1, Mělník a Kladno. Jako dobrovolníci se do cvičení statečně zapojili i zahraniční studenti z LF. Fotogalerii z akce najdete zde

Cvičení na letišti zaměřené na péči o příbuzné zasažených 25.3. 2014

V rámci pokračující spolupráce s pražským mezinárodním letištěm a zde působícími subjekty se uskutečnilo další cvičení, tentokrát zaměřené na zajištění v dané situaci maximální péče o příbuzné a známe, kteří byli zasaženi mimořádnou událostí. HJ ČČK tentokrát plnilo hlavně roli při poskytování první psychické pomoci.

Pomáháme při výbuchu na palestinské ambasádě 1.1.2014

Ani první den roku 2014 naši členové nespí… Po výbuchu na palestinské ambasádě bylo naše pětičlenné družstvo připraveno pomoci obyvatelům pražského Suchdola v případě rozsáhlejší evakuace. Vzhledem k tomu, že další výbušniny se na místě nenalezly, větší evakuace naštěstí nebyla nutná.

Shrnutí přípravy v roce 2013 Do aktualit se nevejde vše a proto shrnujeme i další aktivity přípravy na katastrofy v minulém roce. V roce 2013 uspořádali přes desítku různých kurzů zaměřených na jednotlivé dovednosti členů HJ. Mezi ty nejzákladnější patří 3× kurz BASIC, dále kurz zaměřený na naši materiálně technickou základnu na Chodově, kurz zaměřený na komunikační dovednosti zvaný Polygon, rovněž 3× kurz první psychické pomoci či několik kurzů dispečinku pro naše členy.

Zlepšili jsme také naše materiální vybavení. Byl pořízen velký nafukovací stan 6×6 metrů určený pro zásahy při mimořádných událostech jako asistenční centrum a dále topidlo k jeho vytápění. Proběhla inventura na skladu Chodov a byly vytvořeny hygienické balíčky pro krátkodobě evakuované.

Také jsme přešli na nový intranet, kde jsou nově uváděny všechny akce a kurzy, které HJ pořádá, či kterých se účastní.

Celostátní kurz členů humanitárních jednotek a cvičení BLACKOUTVe dnech 30. 11. – 1. 12. 2013 proběhl v Praze celostátní kurz Českého červeného kříže “Člen humanitární jednotky”. Na kurz, který je určen těm, kteří v rámci ČČK, chtějí pomáhat při katastrofách přijelo 23 účastníků z celé ČR. Tuto akci celostátního významu finančně podpořilo MV ČR.

Jako zcela unikátní lze hodnotit praktickou část kurzu, která proběhla formou cvičení na téma rozsáhlého výpadku dodávky elektrické energie v oblasti Prahy 11. Při praktické části se k účastníkům kurzu připojilo také 7 členů HJ OS ČČK Praha 1, kteří plnili role velitelů družstev a také “tutorů” účastníků. Cvičení bylo zahájeno povoláním HJ OS ČČK Praha 1 ze strany OPIS HZS hl.m. Prahy na vyžádání pracovníka krizového oddělení ÚMČ Praha 11. Hlavním úkolem během simulovaného rozsáhlého výpadku elektrické energie byla výstavba a provoz evakuačního centra v ZŠ Květnového vítězství 57/17. Ve škole bylo potřeba nejprve zajistit osvětlení napájené z dovezených generátorů. Při nouzovém osvětlení se pak mohly připravit třídy pro pobyt dětí, v tělocvičně rozložit lehátka pro přespání a v improvizované kuchyni připravovat teplé i studené občerstvení pro evakuované i záchranáře. Vedle školy pak v nafukovacím stanu vyrostlo asistenční centrum, které sloužilo nejen pro předávání děti rodičům, ale i jako kontaktní místo pro obyvatele okolí, vydávání humanitární pomoci apod.. Více než 80 dětských i dospělých figurantů se zatím shromáždilo v jiné ZŠ Mendelova 550, kde se o ně starali členové ČČK. Jakmile bylo evakuační centrum připraveno, figuranty do něj přepravil autobus MHD, který se běžně využívá při evakuacích při mimořádných událostech, v doprovodu vozidel Městské policie. Evakuační centrum však nebylo jediným úkolem cvičících. Paralelně totiž dva mobilní týmy zajišťovali po celé Praze pomoc zdravotně postiženým, rodinám s dětmi nebo seniorům, kteří po výpadku elektřiny ocitli v nouzi. Dopravu mobilních týmů jsme využili soukromou ambulanci SOSAN a také vozidlo SDH Praha 11 – Chodov. Řízení celé akce pak zajišťoval štáb, který pracoval v prostorách OS ČČK Praha 1 v Hellichově ulici. Štáb využíval metodiku velení dle systému STANO. Bylo tak možno nacvičovat nejen dovednosti při výstavbě evakuačního centra a psychosociální pomoci, ale také schopnost komunikace a vedení týmu.

A jaké byly výstupy cvičení? Již bezprostředně po ukončení akce bylo zřejmé, že hlavní úkol, tedy zbudování a provoz evakuačního a asistenčního centra byla splněn, stejně jako úkoly připravené pro mobilní týmy. Jako klíčová pro úspěch akce se ukázala komunikace a spolupráce mezi zasahujícími složkami. Podařilo se vytvořit tým nejen z účastníků kurzu z různých koutů ČR, ale také společně s družstvy SDH a Městské policie. Pomoc Městské policie vyřešila problém se ztotožňováním osob při citlivém úkolu předávání dětí rodičům, stejně jako bezpečnost akce za sníženého osvětlení. Strážníci naopak ocenili spolupráci s dobře jazykově vybavenými členy ČČK při práci s cizinci, jejichž počet v Praze stále stoupá. Spolupráce s dobrovolnými hasiči byla zásadní pro překonání technických komplikací vyplývajících z podstaty cvičení, tedy výpadku elektrické energie, kde bylo nutno zajistit dostatečné osvětlení pro bezpečný pobyt v evakuačním centru. Výpadek energie znemožnil také komunikaci na místě pomocí mobilních telefonů, kdy se ukázala jedna ze slabin jednotek ČČK, kdy nebyl k dispozici dostatek radiostanic s dostatečným dosahem. Naopak velice dobře lze hodnotit využití nových jednotných reflexních vest ČČK v bílé barvě, které sjednotili vzhled cvičících a odlišili je od ostatních jednotek. Dobře proběhla také spolupráce s autobusem MHD, který byl využit pro přesun evakuovaných.

Nejvíce snad ale o akci řeknou slova jejích účastníků:

  • “Bylo to až úchvatné, co všechno ČČK dovede zajistit. Smekám před organizací, co má síly i schopnosti zajistit takovéto zázemí a péči.” (jeden z figurantů).
  • “Velmi oceňuji skripta, ke kterým se budu vracet pravděpodobně ještě za hodně dlouhou dobu, informace v nich, zejména vzory smluv atd., v případě mimořádné události určitě usnadní práci.” (účastník kurzu)
  • “Kurz byl pro mě skvělá zkušenost. Překvapilo mě, jak byl rozsáhlý. Sice jsme věděli, že se zapojí i policie a hasiči, ale toto jsem nečekala. A obdivuji, že jste sehnali 80 dětí, a další dobrovolníky, které byly ochotné se toho účastnit. Opravdu velmi povedená akce.” (účastník kurzu)
  • “… nikdy by mě nenapadlo, že celou akci zorganizujete v takovém rozsahu a propracovanou do nejmenšího detailu. A jsem ráda, že jsme se mohli poučit z vlastních chyb a následně i z chyb ostatních. Tento kurz mohu všem doporučit.” (účastník kurzu)

Cvičení mělo také odpovídající mediální pokrytí, kdy reportáž odvysílal Český rozhlas 1 – Radiožurnál a televize METROPOL (dostupné zde). Zpráva vyšla také v Pražském deníku (29. 11. 2013).

Fotografie ze cvičení naleznete také v naší galerii nebo na stránkách městské části Praha 11.

Pokračující spolupráce na letišti v RuzyniHJ se zúčastnila cvičení společně s leteckou společností Emirates. Cílem cvičení, které se uskutečnilo 24. 9. na Letišti Václava Havla bylo prověřit postupy ČČK při mimořádné události týkající se letecké přepravy. Dále členové HJ připravují a kompletují Emergency Airport Boxes určené pro mimořádné události na Letišti Praha.

2013

Pomáháme při evakuaci 31. 8. 2013

Po půlnoci jsme byly krizovým manažerem Prahy 11 požádáni o asistenci při evakuaci MEDIC centra v Kloknerově ulici na Chodově z důvodu nahlášení bomby v tomto objektu. Po příjezdu našich prvních členů se ukázalo, že naší pomoci nebude třeba, neboť policejní pyrotechnik naštěstí budovu poměrně prohledal a prohlásil za bezpečnou.

Pomáháme při povodních Červen 2013

Takřka okamžitě jsme se zapojili do aktivit při poskytování pomoci lidem zasažených povodní 2013. Členové HJ zajišťovali stavbu protipovodňových zábran, zajišťovali chod evakuačních center, koordinovali sbírku humanitární pomoci, poskytovali zdravotnickou a psychickou první pomoc, koordinovali práci dobrovolníků a zajišťovali finanční pomoc osobám zasaženým povodní – projekt Obnova domácnosti a projekt Čištění studní.

Povodně v číslechPočet dní plného nasazení: 21

Počet dobrovolníků reálně nasazených: 280

z toho v databázi: 840

Materiální pomoc: 80 palet čistících a úklidových prostředků a další humanitární pomoci.

Finanční pomoc byla poskytnuta 76 domácnostem v celkové hodnotě 1 milionu korun.

Velké cvičení ve stanici metra Florenc 25. 6. 2013 – 26. 6. 2013

V noci z úterý na čtvrtek proběhlo cvičení společně s PČR hl. m. Prahy, ZZS hl. m. Prahy, soukromou sanitou SOSAN, Hasiči Metro a dalšími subjekty cvičení s velkým počtem zasahujících i figurantů ve všech veřejných prostorách stanice linky C Florenc na téma Aktivní střelec. Humanitární jednotka zde plnila úlohu péče o zasažené a nezraněné či jen lehce zraněné cestující.

Cvičení v Praze Řeporyjích 22. 5. 2013

V Praze Řeporyjích se uskutečnilo ve spolupráci s místní samosprávou a hasiči cvičení, při kterém se humanitární jednotka ČČK zaměřila na péči o evakuované a provoz asistenčního centra.

Zásah – Výbuch v ulici Divadelní Praha, 29.4.2013

Stručný popis události Dne 29.4.2013 v cca 09.56 hod došlo k výbuchu plynu v Divadelní ul. čp. 344, Praha 1. Zraněno bylo 43 osob, z nich 7 bylo ošetřeno na místě. Z okolních budov bylo evakuováno 230 osob.

Nasazení Humanitární jednotky OS ČČK Praha 1 (HJ)

Dispečink HJ přijal výzvu od OPIS HZS Praha v 10:20 hod s určením místa nasazení ulice Divadelní/Kro­cínská. Současně byl povolán i Kontejner nouzového přežití HZS (KNP). Přes velitele družstev byla rozeslána výzva všem členům, aby se dostavili na místo zásahu. Celkově se dostavilo 18 členů HJ za podpory sanitního vozu Sosan vyčleněná pro převoz humanitárního materiálu a jako štábní vozidlo pro HJ. V čase 11.02–12.40 nabízela HJ posttraumatickou péči a humanitární pomoc osobám v evakuačním autobuse (ve spolupráci s psycholožkou HZS Praha). V čase 12.40 velitel zásahu rozhodl, že KNP nebude pro pomoc evakuovaným využit, a to vzhledem ke skutečnosti, že byli evakuováni převážně zaměstnanci z kancelářských prostor uvedených budov nebo studenti a nepředpokládá se, že by takovou pomoc potřebovali. Rovněž většina osob z evakuačního autobusu opustila prostor. Činnost HJ na místě události byla ukončena ve 12.40 a její členové společně s KNP převedeni do zálohy. Velitel HJ zároveň ohlásil na krizový odbor Magistrátu a krizový odbor Prahy 1 časovou dostupnost členů HJ pro případ jejich využití při zhoršení situace nebo při návratu osob do evakuovaných budov.

Cvičení – Letiště Václava Havla, PrahaPraha, 10.4.2013

Popis cvičení

Cíl: ověřit funkčnost modelu S-R-N v rámci mimořádné události na letišti.

Námět: V 19.15 hod došlo při přistávacím manévru k nehodě dopravního letadla a 56 cestujících, kteří neutrpěli vážná zranění, bylo přesunuto do prostoru SRC (tzv. Prostor pro cestující). Tam jim bude poskytnuta základní péče – posttraumatická a zdravotní a rovněž bude zahájeno vytěžování cestujících s cílem spojit je s jejich blízkými a příbuznými, ověřit jejich totožnost a uspokojit jejich aktuální potřeby, případně další potřeby spojené s jejich přesunem do cílové destinace

Nasazení Humanitární jednotky OS ČČK Praha 1 (HJ)

Úkolem HJ bylo ověřit funkčnost modelu S-R-N (Supervisor-Responder-Navigator), který náš tým vytvořil pro podobné situace (viz podrobněji projekt Management péče o zasažené osoby při mimořádné události). Tento model je ve své podstatě hledáním rovnováhy mezi zajištěním nezbytného komfortu a potřeb zasažených osob a efektivním managementem záchytného centra. V případě cestujících po dopravní nehodě se jedná o to zajistit jim základní potřeby (ať už fyzické nebo duchovní), nabídnout jim citlivé a důstojné zacházení, posttraumatickou péči, případně péči odborníka, ale zároveň dbát o to, aby byly včas a řádně zvládnuty všechny formální procesy, které s událostí souvisejí (a to včetně identifikace a navrácení zavazadel, výpovědi pro vyšetřovatele apod.). Model S-R-N klade důraz na to, aby nedocházelo ke zbytečným zdržením, aby byly přednostně řešeny akutní potřeby cestujících, aby se nezapomínalo na cestující se zvláštními potřebami a zároveň, aby byli uchráněni před zájmem médií.

Organizační členění prostoru, jasné rozdělení úloh pomáhajícím pracovníkům, nastavené mechanismy komunikace s Řídícím štábem letiště a dalšími složkami probíhají v zátěžové podobě, která vyplývá z podstaty situace, kdy je na místě výrazná převaha zasažených nad pomáhajícími (desítky až stovky zasažených osob a řádově jednotky pomáhajících).

Na základě vyhodnocení cvičení a názoru pozorovatelů z leteckých společností (Emirates Airline a British Airways) a rovněž zástupců letiště Praha se použitý model osvědčil a bude využíván pro další nácviky obdobných situací, a to i v upravené podobě pro prostory tzv. FRC (místo pro příbuzné a známé).

Cvičící byli zastoupeni formou dvou SRN týmů, jeden ve složení OS ČČK Praha 1 (Humanitární jednotka) a druhý ve složení pracovníků Menzies Aviation (handlingová společnost).

Nasazení při nehodě autobusu francouzských studentů Plzeň, 8.4.2013

Dne 8.4.2013 došlo v ranních hodinách k dopravní nehodě autobusu s francouzskými žáky a studenty (ve věku 12–18 let), kteří mířili do Prahy. Při nehodě autobusu zahynula jedna studentka. Ostatní, včetně učitelů a řidiče utrpěli vážná nebo střední poranění. Osmnáct studentů vyvázlo jen s lehkými poraněními. Právě studenti s lehkým zraněním byli po prvotním ošetření ve Fakultní nemocnici Lochotín (Plzeň) převezeni do nedaleké 31. základní školy v Lochotíně, kde pro ně odbor Krizového řízení města Plzně zřídil evakuační centrum. Naše Humanitární jednotka (HJ OS ČČK Praha 1) vyjela do Plzně s úkolem poskytnout první psychickou pomoc, následnou zdravotní péči a další nezbytnou asistenci (např. doprovod), a to v příslušném jazyce, včetně možnosti poskytnout tuto pomoc i v rámci nemocnice. HJ poskytovala pomoc 18 lehce zraněným studentům v evakuačním středisku (31. základní škola v Plzni), a to s důrazem na posttraumatickou péči, zdravotní dohled, základní ošetření, doprovod do nemocnice u zhoršujících se případů, asistenci při kontaktu s rodinou, navrácení osobních zavazadel a doprovod na letiště Václava Havla v Praze (včetně odbavení a doprovodu na palubu letadla).Huma­nitární jednotka OS ČČK Praha 1 byla nasazena v režimu tzv. humanitární pohotovosti v čase od 10.10 do 22.50 a ve složení 1+5 osob a tří osobních vozidel s potřebným materiálním vybavením. Koordinační a informační podporu zabezpečoval štáb OS ČČK zřízený v Praze 1, který zajistil možnost střídání členy OS ČČK Plzeň v případě, že by zásah pokračoval přes noc.

Za pomoc poděkovala našim členům také francouzská diplomatická mise v ČR.

O pomoci ČČK si můžete přečíst také v novinových článcích z novin DNES a 5+2 dny nebo na stránkách Plzeňského deníku online. Ve Francii pak o pomoci informoval např. server deníku Le Figaro (v PDF).

Intervention – Posttraumatic care provided to French students directly affected by the bus accident(traffic accident: 62 km highway D5, First psychological aid intervention: Plzeň) 8.4.2013

Summary of the accident

On 8 April 2013 in early morning hours, French bus with students (in age from 12–18 years) had an accident on the way to Prague. One female student had died. Others including the teachers and driver suffered serious injuries. Eighteen students escaped with only minor injuries. Students with no or only minor injuries were after the medical checks in the Fakultativ hospital Lochotin (Plzen) transported to near 31. School in Lochotin, where the Crisis management burreau of the town of Pilsen had set up the evacuation centre. The main task of our Humanitarian Unit (HU of Czech Red Cross Prague 1) was to provide the First psychological aid, First aid and any other needed assistence corresponding with the international humanitarian standard. All communication was held in French language. The Humanitarian unit of Prague 1 arrived with the Emergency response unit team of 1+5 people, including three personal vehicles and needed material equipment. The Unit intervened from 10.10am to 10.50pm. More about the intervention could be found in french media Le Figaro (in PDF) and France3.

2012

Pohotovost při havárii vody Praha, 21.12.2012

Humanitární jednotka vyhlásila pohotovost z důvodu havárie vody, která zanechala více jak 30.000 obyvatel Prahy 9, Prahy 14 a Prahy 21 (zejména Černý Most, Kyje, Hloubětín, Újezd nad Lesy) bez dodávek vody. dodávky byly přerušeny od předchozího dne, pokud by situace dále pokračovala, HJ byla připravena s výpomocí při roznášce vody seniorům a lidem s omezenou hybností nebo schopností si zajistit vodu od svých blízkých. Nabídka byla předána zástupcům všech dotčených městských částí.

Společné cvičení s HZS PrahaPraha, 17.12.2012

Humanitární jednotka se zúčastnila cvičení HZS Praha – dopravní nehoda autobusu. Základním námětem cvičení pro HZS bylo odstranění následků nehody autobusu a třídění zraněných cestujících. HJ se zúčastnila ve složení 10 členů (včetně velitele), dalších 15 pomáhalo v roli figurantů. Hlavním cílem cvičení ze strany ČČK bylo procvičit poskytování první psychické pomoci na místě hromadné nehody a vyzkoušet organizační model [S-R-N] (Supervisor-Responder-Navigator), který současně testujeme v prostředí letiště Václava Havla, Praha.

Při tomto cvičení jsme museli využít dostupné prostředky na místě události a první psychickou pomoc jsme poskytovali v přistaveném autobusu MHD. Jako při všech podobných cvičení se soustřeďujeme především na pomoc poskytovanou nezraněným osobám zasaženým událostí (zde dopravní nehodou) a případně jejich příbuzným. Celkem jsme pomoc poskytly 15 osobám, pomohli jim v kontaktu s jejich blízkými, nabídli čaj, přikrývku a ve spolupráci s psycholožkou HZS Praha zajišťovali psychosociální po­moc.

Školíme „Management péče o zasažené cestující“ Ruzyně, 13 – 14.11.2012

Humanitární jednotka se nejen účastní cvičení a různých školení, ale rovněž školí v oblasti Managementu péče o zasažené cestující při dopravních nehodách. Toto cvičení bylo tentokrát zaměřeno na školení pozemního personálu handlingové společnosti Menzies Aviation a letecké společnosti Emirates. Zaměstnance připravujeme na reálné zapojení do modelu [S-R-N] (Supervisor, Responder, Navigator) při letecké nehodě a zároveň jim nabízíme základní proškolení v oblasti stresu a komunikace se zasaženými osobami.

Pohotovost kvůli nouzovému přistáníRuzyně, 9.11.2012

V souvislosti s nouzovým přistáním Airbusu A380 společnosti Emirates byla vyhlášena pohotovost humanitární jednotky, a to na výzvu zástupce společnosti Emirates. HJ byla připravena poskytnout asistenci a případně první psychickou pomoc cestujícímu, manželovi zemřelé cestující. K události došlo ve vzdušném prostoru, nouzové přistání proběhlo na Letišti Václava Havla Praha.

Společné cvičení s HZS na ŽofíněPraha, 6.11.2012

V rámci programu Protipovodňové ochrany Prahy, které se naše humanitární jednotka pravidelně účastní se i tentokrát zapojila do menšího cvičení, které zajišťovala Městská část Praha 1 a Dobrovolní hasiči Praha 1. jednalo se o protipovodňové zabezpečení ostrova Žofín, který je zařazen mezi první objekty ochrany v rámci Prahy. V tomto případě se do cvičení mohou zapojit pouze muži, práce je fyzicky náročná a spočívá ve vybudovaní ochranného valu okolo objektu Žofín. Celkem se zúčastnilo 7 členů HJ.

Společné cvičení s HZS – evakuace SuchdolPraha, 23.10.2012

Ve spolupráci s HZS Praha, stanice č. 02 (Petřiny) se naše humanitární jednotka zúčastnila společného cvičení při nácviku objektové evakuace v lokalitě koleje ČZÚ Suchdol. Tohoto cvičení se zúčastnilo celkem 22 členů HJ v rozdělení do různých stanovišť. Zázemí pro naši činnost poskytl Kontejner nouzového přežití – KNP (zajištěný HZS Praha), na jehož obsluhu jsme proškoleni. Další stanoviště byla volena v souvislosti s charakterem události: příjem evakuovaných, shromaždiště evakuaovaných a štáb ČČK. Samotná psychosociální péče a humanitární pomoc byly poskytovány v prostorách evakuačního stanu KNP.

Kromě standardních úkolů, které ČČK při takových událostech zajišťuje, jsme se zaměřili na vyzkoušení nových prvků. Jednak šlo o práci s davem a tomu odpovídající management události, dále tzv. humanitární triáž zasažených osob, poskytování informací o události, zřízení krizové linky a zapojení sociálních sítí pro informovanost zasažených a osob jim blízkých.

Cvičení pro členy HJPraha, 10.10.2012

Proběhlo základní cvičení pro členy humanitární jednotky – Výstavba a zprovoznění stanoviště ČČK pro poskytování psychosociální pomoci. Cvičení proběhlo na stanici HZS č. 04, Praha – Chodov.

Nácvik obsluhy kontejneru nouzového přežitíJílové u Prahy, 7.9.2012

V rámci pravidelného školení proběhlo cvičení členů humanitární jednotky pro obsluhu Kontejneru nouzového ubytování (KNP) pod vedením pracovníků odd. ochrany obyvatelstva HZS Praha v Jílovém u Prahy. V souvislosti s tímto cvičením byla procvičena i radiokomunikace a proběhlo seznámení s novou typovou činností ČČK – Evakuace a nouzové ubytování.

Účast na protipovodňovém cvičení hl. m. PrahyPraha, 11.8.2012

V době 10. výročí ničivých povodní, které zasáhli nejen Prahu, uspořádalo hl.m. Praha velké protipovodňové cvičení. V centru Prahy postavili hasiči, vojáci a dobrovolníci skoro kilometr protipovodňové stěny, která je vyšší než hladina povodně z roku 2002. Podle primátora Prahy Bohuslava Svobody je po zkušenostech z roku 2002 nutno vyloučit chybu lidského faktoru a je tedy nutná naprostá spolehlivost všech, kteří se na stavbě podílejí. To, že do stavby bude dle smlouvy uzavřené s Magistrátem hl.m. Prahy zapojeno také 15 dobrovolníků poskytnutých pražskými oblastními spolky ČČK tak ukazuje, že ČČK je pro magistrát spolehlivým partnerem. Pro naše dobrovolníky byla účast náročná a to zvláště v době dovolených. Přesto jsme na stanoviště zajistili požadovaný počet dobrovolníků. Celodenní práce byla vyčerpávající, ale úbytek sil vynahradil dobrý pocit ze splnění náročného úkolu.

Významné cvičení mělo také odpovídající mediální pokrytí. Naše dobrovolníky jsme proto mohli vidět v hlavních zpravodajských relacích České televize i TV Nova. Česká televize přinesla také krátký rozhovor s velitelem humanitární jednotky OS ČČK Praha 1 Richardem Smejkalem. Živé vstupy z akce bylo možno poslouchat také na radiu Impuls a reportáže včetně fotografií a videa najdete na na zpravodajských serverech idnes.cz a novinky.cz.

Pokud chcete v případě další povodně pomoci také Vy, neváhejte se na nás obrátit. Databázi dobrovolníků stále doplňujeme. Pro tuto aktivitu hledáme muže od 18ti let, kteří ale nepotřebují žádné speciální školení, takže se jedná o poměrně časově nenáročnou aktivitu, ale s velkým potenciálem při povodních pomoci.

Významné zlepšení materiálního vybavení HJ darem spol. AB InBevPraha, 20.6.2012 HJ slavnostně převzala sponzorský dar ve výši 7500 Kč věnovaný společností AB InBev a určený na vytvoření tzv. Emergency Hygiene Kits (nouzové hygienické balíčky). OS ČČK Praha 1 upřímně děkuje za tento dar, který výrazně přispívá ke kvalitnímu vybavení ČČK při mimořádných událostech.Nyní členové HJ připravují a kompletují Emergency Hygiene Kits, na které přispěla společnost AB InBev. Balíčky budou uloženy ve skladu ČČK na výjezdové stanici HZS Praha (Stanice 4 – Chodov).

Účast na cvičení Policie ČR Praha, 19.6.2012 velitel HJ a jeho zástupce se zúčastnili jako pozorovatelé cvičení PČR (KPJ) – pátrání po pohřešované osobě (školačka). Cílem účasti na cvičení bylo seznámit se s postupy PČR při pátrací činnosti při využití moderních technologií GPS lokace. Toto cvičení dobře navazuje na nedávno proběhlou pátrací akci, které se naši členové účastnili.

Nácvik obsluhy kontejneru nouzového přežití Praha, 13.6.2012

Velitelé družstev a další členové HJ se zúčastnili pravidelného cvičení pořádaného HZS Praha (odbor ochrany obyvatelstva) při nácviku obsluhy Kontejneru nouzového přežití. Tentokrát byl kladen důraz na zacvičení nových velitelů a na seznámení s činností kontejneru pro nové členy HJ.

Společné projekty s Emirates a Menzies Aviation CZ

Velitelé družstev HJ se zúčastnili štábního cvičení společně s leteckou společností Emirates. Cílem cvičení bylo prověřit postupy ČČK při mimořádné události na Letišti Praha. Dále členové HJ připravují a kompletují Emergency Airport Boxes určené pro mimořádné události na Letišti Praha – budou uloženy v prostorách Emirates a Menzies Aviation CZ. Obě společnosti přispěli na vytvoření těchto boxů. Velitel HJ se svým zástupcem také dne 14.6. 2012 zahájili sérii společných workshopů pro Menzies Aviation CZ s cílem sladit společné postupy při mimořádné události na Letišti Praha

Pátrání po pohřešované osoběPraha, 12.6.2012

Dne 12.6.2012 se členové HJ OS ČČK Praha 1 na výzvu Policie ČR podíleli na pátrání po pohřešované osobě na Praze 8. V 13 hodin byl náš OS vyzván k účasti na pátrací akce v oblasti Prahy 8. Ihned byl svolán první odřad humanitární jednotky k výjezdu na místo. Dále byly připraveny humanitární boxy pro zajištění materiální stránky akce. Pro přepravu boxů a části dobrovolníků bylo využito vozidlo poskytnuté Policií ČR. Zároveň OS ČČK Praha 1 jako pověřený OS pro Prahu aktivoval HJ dalších OS ČČK v Praze a další spolupracující organizace, jako Hasiči Praha-Sever a Lokalizační záchranná služba. V 16 hodin tak na místě zásahu pracovalo 21 dobrovolníků zajištěných naším OS. Hledaná osoba byla v průběhu pátrací akce nalezena, bohužel však již bez známek života. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli za spolupráci.

Více o této pátrací akci se můžete dočíst v médiích např. idnes.cz

Invakuace ZŠ MikulovaPraha, 25.05.2012

Městská část Praha 11 připravila v součinnosti s Českým červeným křížem Praha 1 – pověřeným OS ČČK pro hl.m. Prahu a dalšími zástupci bezpečnostních a záchranných složek neobvyklé námětové cvičení v Základní škole Mikulova. Akce se účastnili zástupci tří OS ČČK v Praze. V pátek 25. května 2012 proběhla pilotní akce na první ze základních škol na Jižním Městě. Jednalo o nácvik invakuace, která je v podmínkách ČR dosud oproti běžné evakuaci málo rozšířena, společně s uzavřením přítomných dětí uvnitř budovy školy, a to z důvodu hrozícího nebezpečí v bezprostředním okolí této budovy. Jednalo se o náročné a v ČR ojedinělé cvičení, které se řídí britským vzorem. Pro náročný úkol jako je invakuace cca. 400 dětí se musí spojit řada složek IZS, proto se akce zúčastní jak profesionální složky IZS jako je Policie ČR, Městská policie, HZS, tak dobrovolníci z červeného kříže nebo dobrovolní hasiči. Koordinaci prací zajišťovali také zástupci MČ Praha 11 a ZŠ Mikulova. Při cvičení bylo možno nacvičit registraci ubytovaných, práci s dětmi ve třídách, první psychickou pomoc i přípravu na nouzové přespání ve škole. Připravena byla také ošetřovna nebo krizová telefonická linka pro rodiče. ování dětí.

Během cvičení došlo také k dalším plánovaným událostem, jako je ztráta dvou žáků, kdy si jejich spolužáci vyzkoušeli s policisty sestavit popis, byla zřízena informační linka pro kontakt rodičů se školou, ošetřovna i psychologické pracoviště. V tělocvičně školy byly připraveny lehátka na přenocování dětí. Ve sborovně školy pracoval štáb, který se staral o průběh nasimulované mimořádné události.

Celostátní cvičení Humanitárních jednotek ČČK 2012

České Budějovice, 11.-13.5.2012 Celostátní cvičení humanitárních jednotek ČČK 2012 (dále jen „cvičení“) proběhlo pořádané OS ČČK České Budějovice ve dnech 11. – 13. května 2012 v Českých Budějovicích a jejich blízkém okolí (letiště Hosín). Do cvičení se zapojilo celkem 44 osob z deseti OS ČČK z celé republiky (Ostrava, Opava, Karviná, Děčín, Praha 1, Chrudim, Český Krumlov, Prachatice, Jindřichův Hradec, České Budějovice) a osm organizátorů z řad OS ČČK České Budějovice a Praha 1.

Celým cvičením se prolínala dvě hlavní témata – nácvik základních dovedností člena HJ ČČK (zde definovaných jako schopnost vyrovnat se s nepříznivými podmínkami a schopnost být vedoucím a členem týmu) a dále pak prověření připravované typové činnosti „Nouzové ubytování“ na modelu rozvinutí místa nouzového ubytování pro 150 osob v objektu základní školy.

Naše družstvo využilo své znalosti a schopnosti především při zajišťování nouzového ubytování v objektu základní školy, kdy velitelka našeho družstva byla pověřena velením zásahu. Díky nácviku této činnosti na našich předchozích cvičeních byl úkol zvládnut zcela bez problémů a naše činnost byla pozorovateli dobře hodnocena.

Fotografie ze cvičení naleznete zde.

2011

Cvičný poplach Praha, 23.10.2011

Dne 23.10.2011 v 15,5­5 byl ze strany HZS hl.m. Prahy vyhlášen cvičný poplach HJ. Jako místo zásahu byla určena hasičská stanice Chodov v ul. Květnového vítězství. Byla požadována 2 družstva (12 osob), humanitární boxy, osvětlovací sada a stan, tedy materiál např. pro nouzovou evakuaci bytového domu. Požadovaný počet osob a materiál byl na místě za 71 minut. Za 90 minut pak dorazilo celkem 20 osob, neboť bylo povoláno více lidí jako záloha pro případ uvíznutí některých v dopravě. Děkujeme všem, kdo nám pomohli ukázat, že jsme schopni okamžitého nasazení.

Cvičení Brdy 2011 Dobříš, 21.-22.10.2011

Cvičení Dobříš 2011 se zúčastnilo na 35 zasahujících dobrovolníků z OS Praha 1, Mělník, Příbram, Mladá Boleslav a VZS Soběslav. Cvičení tak dostalo neregionální charakter. Ostrá fáze cvičení byla zahájena ve večerních hodinách v prostorách MS ČČK Dobříš. Úkolem zasahujících bylo v terénu vyhledat a zajistit účastníky dětského tábora, kteří se ztratili při noční hře. Nalezené figuranty bylo potřeba zaevidovat v předsunutém shromaždišti, které vyrostlo na okraji Dobříše. V osvětleném stanu napojeném na generátor elektrické energie si nalezení mohli dát teplý nápoj, byli zaregistrováni a v případně drobných zranění také ošetřeni. Následně byli dle svého stavu odvezeni osobním nebo sanitním vozem do evakuačního centra, ve které se mezitím proměnilo středisko volného času v Dobříši. Pro nalezené osoby zde byla připravena lehátka, nápoje, jídlo. Evakuační centrum mělo vypracováno svůj ubytovací řád a vše probíhalo dle standardizovaných postupů. Velení akce probíhalo podle metodik poskytnutých HZS hl. m. Prahy, se kterými se zasahující seznámili na úvodním školení. Akci velela skupina krizového řízení, která neustále udržovala spojení s jednotkami v terénu, komunikovala s nadřízenými orgány, zajišťovala radiokomunikaci a materiální zabezpečení. Akci na místě kladně hodnotili pozorovatelé s HZS hl. m. Prahy a také starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša, který vyzdvihl význam práce dobrovolníků a poděkoval členům MS ČČK Dobříš, za jejich činnost. Za finanční podporu akci děkujeme Nadačnímu fondu Veolia. Fotogalerii z akce naleznete na adrese https://picasaweb.google.com/…otky21102011

Cvičení s IZS – Dopravní nehoda v ul. U vozovny Praha – Hostivař, 18.8.2011

Byli jsme přizváni, abychom v rámci cvičného zásahu zajišťovali první psychickou pomoc příbuzným zasažených, případně samotným zasaženým. Přísně byla oddělena naše úloha od zdravotnické první pomoci, což bylo v souladu s koncepcí zapojování HJ při zásahu. Poskytli jsme rovněž 14 dalších figurantů (pro účely poskytování první psychické pomoci). Naše jednotka (ve složení 1+5) se podle plánu zapojila ve 30. minutě zásahu, postavila stan, kde byl k dispozici také teplý čaj a další občerstvení. Celkem byla podpora poskytnuta několika zasaženým (příbuzným). Zásah byl ukončen v 50.minutě (jeho technická část). Naše činnost byla ukončena v 90. minutě, neboť probíhalo ztotožňování obětí nehody a sdělení úmrtí příbuzným (psychologem HZS a za přítomnosti PČR). Kromě samotného cvičení, které bylo pro HJ velmi specifické a co se týká účelu nasazení i jedinečné, se s naší činností seznámil i ředitel HZS Praha plk. Gossman a novináři ČTK aj. Mediální ohlas akce můžete najít např. zde a naše fotky ve fotogalerii

Zásah – hořící panelový dům Praha, Nové Butovice, 14.8.2011

Dne 14.8.2011 v od­poledních hodinách se vzňala střecha panelového domu v Nových Butovicích. Požár patřil k nejtežším za poslední rok na území Prahy, bylo evakuováno cca 100 obyvatel a byl vyhlášen 3. (tedy nejvyšší) stupeň nebzpečí. OPIS HZS povolal Humanitární jednotku OS ČČK Praha 1 přímo, a to k plnění humanitární činnosti na místě zásahu. Průběh celé akce byl tento:

20.33 byla jednotka povolána přes OPIS HZS20.35 byl svolán krizový tým v počtu 5 osob a 2 osobních vozůV Hellichovce byly nabrány humanitární boxy, v Anglické stan, elektrocentrála, stožárová světla a další vybavení21.35 se jednotka hlásila na místě u velitele zásahu (dojezd byl 62 minut)do 01.00 jsme zajišťovali První psychickou pomoc, evidenci evakuaovaných, základní občerstvení (včetně zasahujících složek), komunikaci s vedením MČ Praha 13 a odborem krizového řízení. Vše jsme zajišťovali v našem stanu a v jeho okolí. Celkem jsme obsloužili 30 osob, MČ nakonec zajistila náhradní ubytování pro cca 15 rodin.Akce byla ukončena v 02,00 vrácením veškerého materiálu do Hellichovky a AnglickéKoordinaci zásahu zajišťovali telefonicky členové našeho krizového štábu. Informaci o zásahu vydala ČTK a publikovali ji významné servery lidovky.cz, ceskatelevize.cz, idnes.cz, prazsky.denik.cz, pozary.cz. Fotogalerii ze zásahu naleznete zde

All comments