Exkurze na transfuzní oddělení

Od roku 2008 si mohou přijít studenti předposledních a posledních ročníků středních škol prohlédnout transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebo Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice a „jen jako darovat krev“. Exkurze jsou možné vždy pro celou třídu po dohodě s hlavním organizátorem, Oblastním spolkem ČČK Praha 1 (nabídkový dopis pro školy s podrobnými informacemi naleznete ZDE!

Součástí návštěvy transfuzního oddělení je vždy přednáška a diskuse o krevních skupinách a jejich dědičnosti, významu bezplatného dárcovství krve, typech odběrů, podmínkách kladených na dárce krve a oceňování dárců.

Následuje, mezi studenty velmi oblíbená část, modelová snídaně dárce krve. Zde studenti okusí, jak chutná snídaně, kterou by si měl dárce krve před odběrem dopřát. Lépe si tak zapamatují, že je vhodné před odběrem hodně pít nealkoholické nápoje a vydatně se nasnídat, ale vyvarovat se potravin obsahujících tuky.

Poslední, ale pro studenty nejzajímavější je prohlídka transfuzního oddělení ve stejném pořadí, v jakém oddělení projde dárce, když jde darovat krev. Prohlídka je doprovázena vysvětlujícím výkladem.

 

Na závěr exkurze obdrží studenti informační letáček s kontakty na všechna pražská transfuzní oddělení.

Cílem projektu „Daruj krev jen jako“ je seznámit studenty s celým procesem darování krve co nejvíce prakticky přímo na transfuzním oddělení. Za velice důležité považujeme poskytnout studentům dostatek informací o různých typech bezplatných odběrů a využití darované krve. V neposlední řadě informujeme účastníky o problematice placených odběrů plazmy, se kterými se od roku 2008 mohou v ČR setkat stále častěji.

Exkurze jsou podpořeny grantem Magistrátu hl. m. Prahy

All comments