Systém oceňování dárců ČČK

Dárci krve a jejích složek jsou v současné době zásadní a nenahraditelnou pomocí pro všechna lékařská oddělení, kde dochází k využití krve. Stále navíc platí, že lidé ochotní darovat svou krev bez nároku na finanční odměnu, jsou z hlediska příjemce nejbezpečnější. Nejvýznamnější odměnou pro dárce krve je jejich osobní zadostiučinění.

Od 60. let 20. století Český červený kříž předává podle počtu odběrů dárcům:

Krůpěj krve
Uděluje se za první odběr na transfuzním oddělení.
Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů. Předává se buďto přímo na transfuzním oddělení nebo je předána příslušným oblastním spolkem na slavnostním setkání.
Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. Předává ji příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním setkání.
Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů. Předává ji příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním setkání.
Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Uděluje se za 80 odběrů. Předává jej příslušný oblastní spolek na slavnostním setkání.
Zlatý kříž ČČK 2. třídy
Uděluje se za 120 odběrů. Předává jej příslušný pověřený oblastní spolek na krajském slavnostním setkání.
Zlatý kříž ČČK 1. třídy
Uděluje se za 160 odběrů. Předává jej Úřad ČČK na celostátním slavnostním setkání.
Plaketa ČČK Dar krve – dar života
Uděluje se za 250 odběrů. Předává ji Úřad ČČK na celostátním slavnostním setkání jednou za dva roky.

 

Informace o předávání ocenění pražskými spolky ČČK a kontaktní údaje najdete ZDE

Kontakty na Úřad ČČK, který zajišťuje předávání ocenění dárcům se 160 a 250 odběry, najdete ZDE

určité benefity nabízejí dárcům krve také pojišťovny:

na dárce myslí také legislativa při odečtu daně a nutném uvolnění ze zaměstnání z důvodu odběru krve

Zpracováno s využitím materiálů od Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a Českého červeného kříže.

All comments