Oceňování dárců spolky ČČK v Praze

Pro přehlednost uvádíme, která transfuzní oddělení a pražské oblastní spolky ČČK spolupracují na oceňování dárců krve a krevních složek

Informace o předávání ocenění dárcům z Prahy se 120 odběry je uvedena níže.

Transfuzní odděleníOblastní spolek ČČK (dále „OS ČČK“) zajišťující předání ocenění dárcům s 10, 20, 40 a 80 odběryKontakt

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

www.vfn.cz

OS ČČK Praha 1 (kromě obcí Kryry, Vroutek – ocenění předává OS ČČK Louny)

http://cckpraha1.cz/

darujkrev@cckpraha1.cz

praha1@cervenykriz.eu

tel: +420 222 267 545

Ústav hematologie a krevní transfuze 

www.uhkt.cz

OS ČČK Praha 1

http://cckpraha1.cz/

darujkrev@cckpraha1.cz

praha1@cervenykriz.eu

tel: +420 222 267 545

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

www.ftn.cz

OS ČČK Praha 1

http://cckpraha1.cz/

darujkrev@cckpraha1.cz

praha1@cervenykriz.eu

tel: +420 222 267 545

Ústřední vojenská nemocnice Praha 

www.transfuze-uvn.cz

OS ČČK Praha 9

http://www.cckp9.cz/

info@cckp9.cz

praha9@cervenykriz.eu

tel.: +420 281 863 421

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

www.fnkv.cz

podle bydliště dárce: OS ČČK Praha 1 (bydliště Praha 1, 2, 4, 5 a Praha – západ), OS ČČK Praha 9 (bydliště Praha 3, 6, 8, 9, 10 a mimopražští dárci kromě Prahy – západ),  viz výše

 

POZOR! 

Dárci, kteří absolvovali120 dobrovolných odběrů na jakémkoliv transfuzním oddělení v Praze jsou zváni na slavnostní předávání ocenění pověřeným spolkem pro Prahu, Oblastním spolkem ČČK Praha 1. Slavnostní předávání probíhá v červnu následujícího roku po dosažení jubilejního počtu odběrů. Pokud si dárce při slavnostním večeru ocenění nepřevezme, předává OS ČČK Praha 1 do konce července ocenění (zlatý kříž a Pamětní list) na příslušný spolek ČČK, se kterým spolupracuje transfuzní oddělení, kde dárce daruje krev nebo její složky. Předání ocenění dárci je tak dále odpovědností tohoto příslušného spolku (způsob předání závisí na dohodě mezi spolkem a transfuzním oddělením). Dokud je ocenění uloženo v kanceláři pověřeného spolku, může dárce požádat o zaslání poštou nebo si jej osobně vyzvednout ve stanovených termínech v kanceláři pověřeného spolku.

V případě nejasností se dárci mohou obracet Spolek Praha 1:

reditelka@cckpraha1.cz, tel: 776 113 953 (ředitelka OS ČČK Praha 1, Jaroslava Marková, DiS.)

All comments