Kurzy první pomoci pro dospělé

Nabízíme Vám výuku první pomoci v kurzech o rozsahu 4 – 40 hodin. Výuka je zaměřena na laickou první pomoc, tedy poskytování první pomoci s minimálním počtem pomůcek případně jen holýma rukama, ale naučíme Vás používat i pomůcky, které naleznete v lékárničkách. Na kurzu nebudete sedět jen na židli a poslouchat, také si mnoho úkonů vyzkoušíte prakticky – obvazování, manipulaci s poraněným, resuscitaci. Součástí kurzů je praktický nácvik situací s využitím maskovaných zranění.

S výukou první pomoci máme 8 letou zkušenost, našimi kurzy prošlo několik tisíc účastníků.

Kdo vás bude školit? Zkušení instruktoři první pomoci, medici, zdravotní sestry. Kurzy školíme i v anglickém jazyce.

Vypsané kurzy

Přihlášky podávejte v dostatečném předstihu, protože kapacita kurzů je omezena.

Pravidelně nabízené kurzy

4 HODINY PRO ŽIVOT základní informace pro každého
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ pro rodiče a pedagogy
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI přehledný kurz s evropským certifikátem
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ podrobný kurz pro budoucí táborové zdravotníky
DOŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKů prodloužení platnosti průkazu
ZÁŽITKOVÉ KURZY první pomoc v terénu a akčně

(termíny najdete v Plánu akcí)

Daší kurzy – termíny po dohodě

  • Kurzy první pomoci pro organizace, školy, firmy
  • Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz
  • První pomoc s automatickým externím defibrilátorem
  • Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO
  • První pomoc pro příslušníky tísňových složek
  • Praktický kurz první pomoci – autonehoda
  • Kurzy pro dospělé členy Českého červeného kříže
  • Kurzy první pomoci pro děti
  • a další kurzy šité na míru

All comments