Registr dárců kostní dřeně

Kostní dřeň je tkáň, ve které vznikají všechny krevní buňky. V České republice onemocní každý rok stovky lidí, mladých lidí i dětí, život ohrožujícími chorobami, jako jsou leukémie, těžké krvetvorné útlumy, zhoubné nádory a další vážné nemoci krve a obranyschopnosti. I přes moderní léčebné postupy je někdy jedinou a poslední nadějí na uzdravení transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce.

Najít vhodného dárce je velice obtížné, proto existují registry dobrovolných dárců kostní dřeně, které shromažďují údaje o registrovaných dárcích. Pravděpodobnost, že bude registrovaný dárce opravdu vybrán k odběru kostní dřeně pro pacienta ve skutečnosti není nijak velká. Přesto každý z přihlášených dává naději. Čím více lidí bude registrovaných, tím větší šance, že bude pro pacienta nalezen vhodný dárce. Více informací o českých registrech najdete na:

www.kostnidren.cz

www.czechbmd.cz

(v České republice existují 2 registry dárců kostní dřeně, které vzájemně spolupracují)

Ačkoliv se problematice dárcovství kostní dřeně Český červený kříž nevěnuje, považujeme za velice důležité alespoň o významu registrů a dárcovství kostní dřeně šířit informace. Najdete je zde na webu a také se tomuto tématu věnujeme při propagaci dárcovství krve mezi mladými lidmi.

All comments