Humanitární pohotovost

Humanitární pohotovost představujeme v České republice jako pilotní projekt. Myšlenka sama však není původní – nechali jsme se inspirovat v západní Evropě, především pak ve Velké Británii, (The British Red Cross Fire and Emergency Support Service) kde je Humanitární pohotovost bežnou součástí systému pomoci a péče o obyvatelstvo.

 

Humanitární pohotovost

Princip HP je podobný jako v případě Humanitární jednotky. Cílem je poskytnutí humanitární pomoci a péče obyvatelům zasaženým mimořádnou událostí. Zde je nutné se pozastavit a uvědomit si základní rozdíl – mimořádné události, které většinou neuniknou naší pozornosti, jsou události velkého rozsahu, jako například povodně, zemětřesení, letecká havárie a podobné další události, které zasáhnou velké území, a/nebo velký počet osob a účast Humanitárních jednotek je zajištěna v řádech dnů až týdnů.

Avšak v každodenním životě můžeme my všichni být zasaženi mimořádnou událostí menšího rozsahu. Jako základní příklad lze uvést požár, hromadnou dopravní nehodu či výpadek systému Městské hromadné dopravy. Jedná se o události, které jsou lokálního rozsahu a časově omezené na rozmezí do 6–8 hodin, proto také často uniknou mediálni pozornosti. Přesto mají tyto události traumatizující vliv na zasažené obyvatelstvo a je potřeba poskytnout jim pomoc a péči.

Představte si například požár panelového domu, kdy je potřeba evakuovat všechny obyvatele, kteří by mohli být požárem ohroženi. Bude se jednat o přibližně 100 osob, které se v okamžiku ocitnou bez přístřeší nad hlavou, bez osobních věcí včetně oblečení, bez stravy a vody, bez materiálního zabezpečení.

V takové situaci je prvotním úkolem evakuovat osoby, uhasit požár a postarat se o zraněné. Tyto osoby jsou v péči jednotek IZS. Ostatní jsou obvykle umístěni do provizorního prostoru (napřiklad autobus), kde vyčkávají na vývoj situace. Během této doby jsou však bez prostředků, bez péče, bez přísunu potravy a tekutin. Často i bez možnosti kontaktovat své blízké.

A přesně toto je oblast, kterou pokrýva Humanitární pohotovost: pomoc a péče zasaženým, kteří nejsou v péči složek IZS.

Základním rozdílem mezi HJ a HP je rychlá akceschopnost. Vzhledem k charakteru mimořádných událostí menšího rozsahu je nutné, aby HP byla schopna reagovat rychle a efektivně, a zároveň byla schopna poskytnout kvalifikovanou­ pomoc.


Humanitární pohotovost je schopna zajistit:

  • rychlé nasazení jednotky v místě zásahu ve kteroukoliv denní a roční dobu (maximálně do 90 minut od výzvy OPIS, v minimálním obsazení 1+5 členů Humanitární pohotovosti)
  • vlastní mobilitu a vybavení pro poskytování humanitární pomoci a péče (tzv. humanitární boxy včetně materiálně technické základny)
  • poskytnout pomoc zasahujícím složkám IZS v péči o zasažené osoby v souladu s kvalifikací členů Humanitární pohotovosti
  • vytvoření zázemí pro zasahující složky IZS.

All comments