Klub pro seniory

Kluby a místní skupiny při našem spolku jsou otevřeny všem zájemcům z řad seniorů

Kdy a kde:

  • Klub Hellichova

adresa: Hellichova 11b, Praha 1

každé úterý od 10:00 hod. do 12:00 hod.

kontaktní osoba: Hedvika Štolcpartová

  • Klub Koubkova

adresa: Koubkova 1, Praha 2

kdy: úterý od 14:00

kontaktní osoba: paní Bydžovská

  • 1. místní skupina Na Hradčanech

členové se věnují převážně organizaci výletů v rámci Prahy i mimo Prahu a pořádání Vánoční nadílky pro svoje členy

kontakty najdete zde

  • 8. místní skupina Černošice

členové převážně z oblasti Černošic se věnují organizaci výletů pro svoje členy a pravidelných setkání

kontakty najdete zde

Zájezdy, exkurze

V předchozích letech jsme společně navštívili zámek na Dobříši, skanzen v Přerově nad Labem, zámek Kačina, Pražský hrad, Umělecko-průmyslové muzeum, výstavy obrazů Maxe Švabinského, Zdeňka Buriana a další zajímavá místa.

All comments