Modelářský kroužek modulové železnice

Kroužek je určen dětem, která mají zájem o železnici, vlaky a vše co souvisí s kolejištěm. Rozvíjí jejich soustředění, jemnou motoriku ruky a trpělivost. Děti se scházejí pravidelně 1× za 14 dní na 2 hodiny během školního roku. Jejich úkolem je si vystavět modul, který je poté součástí celého kolejiště. Děti svou práci každoročně vystavují jak na výstavách Modelářského kroužku (v září) tak na akcích, které jsou úzce spojeny s tématem železnice. informace a práci dětí je možné vidět na www.

termíny pro školní rok 2017/2018

ZŠ Slivenec – každé sudé pondělí

DDM Štefánikova – každé sudé úterý

Kontaktní osoba:

Daniel Sigan

606 805 320

All comments