Jak darovat krev

 

Rozhodli jste se jít darovat krev?

Skvělé! Aby vše proběhlo v pořádku, přečtěte si následující informace.

Kdo může darovat krev?

O způsobilosti dárce pro odběr krve rozhoduje lékař transfuzního oddělení.

Dárcem se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 – 65 let dlouhodobě pobývající na území ČR s váhou vyšší než 50 kg, který má uzavřené veřejné zdravotní pojištění. (Cizinci navíc musejí rozumět česky nebo si s sebou přivést tlumočníka- informujte se předem na místě, kam chcete jít darovat krev).

Z dárcovství krve jsou dále vyloučeni lidé s rizikovým chováním (časté střídání sexuálních partnerů, sex mezi muži, užívání drog). U těchto osob je vysoké riziko přenosu žloutenek B a C, viru HIV nebo syfilis. Vyšetřovací metody navíc nejsou 100% spolehlivé a mohou vycházet negativní výsledky i přesto, že je člověk již nakažený a infekční (tzv. diagnostické ok­no)!

Dárcem se nemůže stát člověk, který prodělal infekční žloutenku (zejména C, u typu B je v případě negativního speciálního vyšetření možné opětovné zařazení mezi dárce), syfilis, tuberkulózu, břišní tyfus a některé tropické choroby. U ostatních proběhlých onemocnění jako jsou infekční žloutenky typu A, infekční mononukleóza, borelióza a pod. jsou dárci vyřazeni pouze dočasně (na 1–2 roky po uzdravení). Po absolvovaném tetování nebo piercingu (v nezdravotnickém zařízení) dárce nemůže darovat krev 6 měsíců po zákroku.

Další informace: http://www.transfuznispolecnost.cz/…obilosti.php

Jak se na odběr připravit?

Před odběrem (min. 12 hod.) by dárce neměl jíst tučná jídla a pít ve větším množství alkohol. Také již den před odběrem je vhodné vypít asi 3 l tekutin. V den odběru se doporučuje posnídat suché pečivo s marmeládou nebo s medem (žádné máslo ani margarín, žádné mléčné výrobky ani jiné potraviny obsahující tuky). Je důležité vypít min. 0,5 litru tekutin (především sladký čaj, ovocné šťávy, káva bez mléka, voda).

Předtím, než vyrazíte na transfuzní oddělení, nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny a legitimaci dárce (pokud ji máte).

Co Vás čeká po příchodu na transfuzní oddělení?

  1. registrace v evidenci dárců
  2. vyplnění osobního dotazníku při každém odběru

NEPRAVDIVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU MŮŽE VÉST K OHROŽENÍ ŽIVOTA PŘÍJEMCE TRANSFUZE

Proč? Vyšetření infekce může vycházet negativní (tzv. diagnostické okno), i když může být dárce nakažený a infekční. Vyplňte proto dotazník zodpovědně- mimo jiné otázky na rizikové chování – sexuální chování či užití jakýchkoliv drog

  1. odběr malého vzorku krve pro stanovení krevního obrazu a krevní skupiny
  2. vyšetření lékařem (změření krevního tlaku)

Lékař je tím, kdo rozhoduje o tom, zda dárce může absolvovat odběr.

  1. vlastní odběr – 450 ml krve (10 min), oběr plazmy a destiček (obvykle 45 – 60 min)
  2. odpočinek po odběru a občerstvení

A po odběru?

Dárce by měl z transfuzního oddělení odcházet až když se cítí zcela v pořádku. U některých dárců může docházet k dočasnému snížení tlaku až k mdlobám. V takovém případě ihned upozorněte personál transfuzního oddělení. Prevencí těchto stavů je dostatečná hydratace den před odběrem i ráno v den odběru (voda, čaj, sladké nápoje, juice). Po dobu 24 hod. po odběru je vhodné omezit fyzicky náročné (např. sportovní) aktivity.

Anonymní diskuzní diskusní fórum, kde je možné klást dotazy lékařům, naleznete na http://www.transfuznispolecnost.cz/diskuze.php

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ NEPROVOZUJE TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

KONTAKTY NA NEMOCNICE NAJDETE ZDE

All comments