5KM – neboli 5 kritických minut

Velmi mladý projekt, na který jsme hrdí, protože je zdánlivě neobvyklý, ale jak se ukázalo opravdu potřebný. Přestože se Červený kříž již tradičně věnuje výuce první pomoci a v této oblasti si získal vysokou prestiž, zjistili jsme, že stejně tak důležité jako umět poskytnout první zdravotní pomoc je i dovednost umět si přivolat profesionální pomoc (záchranná služba, hasiči, policie).

Zdá se to možná jako věc jednoduchá (stačí přeci se naučit telefonní číslo, vytočit a věc oznámit), ale praxe je jiná, možná neveselá. Správné a účinné volání na krizové linky (112, 150, 155, 158) je pro mnohé stresovou záležitostí a ukazuje se, že stejně těžké jako vysvětlení toho, co se děje, je i popsání místa, kde se událost stala. A přitom pro přivolání pomoci je tato navigace velmi důležitá. Náš kurz “5KM – 5 kritických minut“ je určen především pro žáky a studenty, kteří se během 2 vyučovacích hodin dozvědí, ale především si reálně vyzkouší, jak správně přivolat pomoc a jak správně a účinně navést pomoc na místo události. Našimi partnery pro tento projekt jsou především školy nebo orgány samosprávy. Nebráníme se ale ani spolupráci s jinými subjekty.

All comments