Povodně a další mimořádné události velkého rozsahu

Povodně patří mezi jednu ze základních událostí, na které se naše humanitární jednotka připravuje a se kterou máme letité zkušenosti. Nejedná se jen o zajištění a přepravu humanitární pomoci do postižené oblasti, ale především o nasazení našich členů v povodňové oblasti. Mezi hlavní úkoly, které na místě plníme, patří:

  • distribuce humanitární pomoci,
  • základní monitoring zdravotní a psychosociální,
  • distribuce zdravotnického materiálu,
  • péče o děti, seniory.

Povodně přinášejí s sebou problémy většinou střednědobého a dlouhodobého charakteru. Naše jednotka se nejvíce uplatňuje v tzv. akutní fázi potřeb, tedy v řádu hodin po vzniku mimořádné události.

All comments