Invakuace

Do českého prostředí jsme zavedli tento nový pojem, který je ale již řadu let součástí krizové připravenosti v zahraničí. Jedná se o situace, kdy nebezpečí není uvnitř objektu (případ pro evakuaci), ale naopak v jeho okolí a je třeba ukrýt obyvatelstvo uvnitř budovy a zajistit mu po dobu hrozícího nebezpečí odpovídající péči.

Invakuace

Koncepčně zpracováváme metodiku a zároveň připravujeme cvičení pro vzdělávací zařízení, kterých se invakuace může v reálné situaci týkat. V metodické oblasti spolupracujeme s orgány krizového řízení (městské části, magistráty, obecní úřady, ministerstva) a do cvičení zapojujeme všechny složky IZS (policie, záchranná služba, hasiči).

Mediální výstup projektu

„Video záznam“ http://prahatv.eu/…i-ve-skolach

„článek v novinách“ https://www.novinky.cz/…vakuaci.html

All comments