Krizová připravenost

Přestože víme, že Praha je bezpečným místem pro život, jsme připraveni pomáhat občanům v případě krizových situací. Ať se jedná o povodně, požáry nebo jiné mimořádné situace, jsme připraveni poskytnout psychologickou, zdravotnickou i humanitární pomoc ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem. Úkoly krizové připravenosti plní humanitární jednotka.

Jako pověřený oblastní spolek ČČK pro území hl.m. Prahy jsme odpovědni za koordinaci pomoci ČČK při mimořádných událostech a krizových stavech na celém území hl.m. Prahy. Naše činnosti se ale neomezuje jen na Prahu, ale jsme schopni po dohodě s místním oblastním spolkem ČČK pomoci kdekoli v ČR.

Základní filosofie pomoci

OS ČČK Praha 1 ve svém krizovém plánování navazuje na bohatou historickou a moderní tradici pomoci v ČČK. Zároveň se ale snažíme o moderní pojetí krizového plánování. Proto důraz klademe na vytvoření kvalitního krizového plánování a především na dobrou přípravu našich členů na krizové situace. Filosofie naší pomoci vychází z celostátní koncepce pomoci ČČK, která jasně definuje jako hlavní úkol ČČK poskytování psychosociální pomoci. Svoji roli tedy vidíme v poskytování první psychické pomoci obětem a jejich blízkým, sběru a distribuci humanitární pomoci, výchově a vzdělávání a neopomíjíme ani první pomoc.

V oblasti péče o osoby zasažené mimořádnou událostí spolupracujeme také se školami, dopravními společnostmi a dalšími subjekty, které pracují s větším množstvím osob. Těmto subjektům nabízíme společné nácviky, školení nebo vypracování pracovních postupů.

Jak to chodí jinde ve světě

Nemusíme chodit příliš daleko, abychom se inspirovali zahraniční zkušeností. Již naši bezprostřední sousedé na západ od nás aktivně již desítky let využívají dobrovolníky při mimořádných událostech. A máme tím na mysli především kvalifikované dobrovolníky, kteří se systematicky v průběhu roku připravují, aby pak jejich pomoc byla maximálně účinná. Pro každý demokratický stát je důležité obhájit svoji existenci mimo jiné i při mimořádných událostech, a to tím, jak se dokáže postarat o občany zasažené událostí. Proto každý stát buduje profesionální složky prvosledové záchrany (policie, záchranná služba, hasiči) a proto i podporuje druhosledovou pomoc obyvatelstvu, které strádá pod vlivem události. A právě zde je místo pro komunitní a spolkovou činnost, jeden z pilířů občanské společnosti a právě zde se nacházíme i my, členové humanitární jednotky ČČK. Nejsme lhostejní k potřebám strádajících obyvatel a víme, že náš projev solidarity a humanity můžeme nejlépe vyjádřit právě formou aktivní pomoci.

Zapojení do IZS

OS ČČK Praha 1 má uzavřenu dohodu o plánované pomoci na vyžádání z HZS hl. m. Prahy. Tím je provedeno jeho začlenění do systému IZS.
OS ČČK Praha 1 má dále uzavřenu dohodu o plánované pomoci na vyžádání s Městskou částí Praha 1 a jako pověřený oblastní spolek ČČK také s Magistrátem hl.m. Prahy.

V případě řešení nouzových stavů je OS připraven zajišťovat následující služby:

 • psychosociální pomoc
 • sběr a distribuce humanitární pomoci
 • sběr finančních prostředků (Fond humanity)
 • poskytování první pomoci v terénu a ošetřovatelské péče v evakuačních centrech
 • pomoc při nouzovém ubytování a stravování občanů

Spolupráce s dalšími subjekty

V rámci cvičení, ale i metodiky spolupracujeme kromě IZS i s dalšími subjetky:

 • Magistrát hl.m. Prahy
 • městské části
 • vzdělávací zařízení (školy)
 • Letiště Praha
 • Menzies Aviation CZ (handlingová společnost působící na letišti Praha)
 • Emirates Airlines (zajištění pvní zdravotnické a první psychické pomoci cestujícím)
 • Ministerstvo vnitra ČR

Další informace Lucie Váchová, velitelka Humanitární jednotky, lucie.vachova@cckpraha1.cz

All comments