Asistenční centra

Opět se jedná o novinku, která v západní Evropě má své uplatnění již řádově 20 let. V našich podmínkách se zatím o takové potřebě a péči o obyvatelstvo zasažené mimořádnou událostí neuvažovalo. Oč se jedná? Asistenční centra se primárně zřizují na místech, kde si mimořádná událost vyžaduje péči o zasažené, nezraněné obyvatelstvo a jejich blízké a příbuzné.

Jedná se o situace velkých dopravních nehod, průmyslových havárií, povodní, míst s nařízenou evakuací apod. V souladu s principy Červeného kříže považujeme za správné a nutné pomoci lidem, kteří jsou v danou chvíli zasaženi událostí a potřebují v prvních okamžicích pomocnou ruku dříve, než se vlastními silami se situací vyrovnají. Podobně jako v případě invakuace i zde se věnujeme metodice, kterou přenášíme ze zahraničí a adaptujeme na české prostředí a rovněž na tyto události secvičujeme náš tým za součinnosti dalších složek IZS nebo orgánu samosprávy.

All comments