Provoz evakuačních center a nouzového ubytování

Evakuační centra a nouzové ubytování si asi každý z nás umí představit v souvislosti s povodněmi. Ale v tzv. krizových zákonech se s nimi počítá i pro jiné události, které mohou mít za následek přesun obyvatelstva ze zasažené zóny do bezpečí (evakuační centrum) a další přesun do objektu, kde mohou obyvatelé setrvat v relativním komfortu do doby, než nebezpečí v okolí jejich domova odezní (jedná se právě o nouzové ubytování).

Evakuační centrum

Naše jednotka se zaměřuje na to, abychom byli schopni ve velmi krátkém čase (na území hl.m. Prahy v řádu minut, po celé ČR v řádu hodin) zřídit funkční správu takových center, vybavit je nezbytným materiálem (v součinnosti s krizovými odbory, hasiči atd.) a především po dobu fungování takového centra poskytovat ubytovaným nezbytnou první pomoc (zdravotní i psychosociální), případně zprostředkovat humanitární pomoc.

Přestože Česká republika je klidným místem pro život a většina přírodních nebo antropogenních pohrom se nám vyhýbá, tak příprava v oblasti zajištění nouzového ubytování zasaženému obyvatelstvu je důležitá, neboť bez praktického nácviku takových činností není možné ověřit, nakolik by se naše země s případnou mimořádnou událostí velkého rozsahu dokázala vypořádat.

All comments