Prvního říjnového dne se v Praze konalo cvičení s názvem TROJA 2017, kterého se mimo jiné účastnilo patnáct dobrovolníků ČČK. Cílem toho cvičení bylo prověřit připravenost systému protipovodňového opatření v oblasti od Trojského zámku až k mostu Barikádníků. Značná část této oblasti je chráněna stálým opatřením v podobě valů a zdí, ale nachází se zde i unikátní část mobilního opatření. Díky výborné spolupráci s hasiči a se podařilo cvičení bravurně zvládnout.

All comments