Diplomatic Spouses Association https://www.dsaprague.org/charities se rozhodla podpořit grantem naše aktivity určené pro seniory. Grant bude využit na podporu pravidelné činnosti (klub a tréninky paměti) a jednorázové aktivity (zájezdy a exkurze).

Děkujeme

All comments