Během roku 2018 toho naše Humanitární jednotka stihla dost. Pojďme si připomenout některé z proběhlých akcí. V lednu jsme poskytovali zázemí zasahujícím jednotkám IZS a také potraviny evakuovaným hostům při tragickém požáru hotelu v Náplavní ulici. Za tento zásah se nám dostalo poděkování také od starostky Praha 2 Jany Černochové a pražské primátorky Adriany Krnáčové. Leden jsme zakončili zimním cvičením Winterising v Praze na Vypichu, kde jsme si vyzkoušeli v zimních podmínkách naše vybavení (eletrocentrálu, nafukovací stany, venkovní topidlo atd.). Vybudovali jsme si vlastní zázemí, ve kterém jsme rovněž v komfortních podmínkách přespali.

V březnu se někteří členové HJ účastnili kurzu První psychická pomoc pořádaný HZS hl.m. Prahy.

Dubeč v dubnu je název cvičení, které se týkalo nácviku výstavby mobilních protipovodňových zábran pod dohledem Správy hl.m. Prahy a zároveň jsme opět provětrali naši techniku včetně vybudování zázemí pro naše přespání.

V květnu se naši členové účastnili kurzu Technik ochrany obyvatelstva pořádané HZS hl.m. Prahy v Jílovém u Prahy, kde se trénovalo zajištění evakuačního centra.

V červnu jsme se účastnili jednoho z největších taktických cvičení pro složky IZS s názvem Muzeum 2018, kde se simuloval teroristický útok ve stanici metra. Od června jsme k nám do rodiny také získali od hl.m. Prahy obytné vozidlo MAC (Mobilní Asistenční Centrum), které bylo hned použito v červnu při evakuaci budov ČVUT v Praze. Od té doby vyjíždí MAC pravidelně jako naše primární vozidlo zajišťující zázemí zasahujícím složkám a osobám zasaženým mimořádnou událostí.

Peiragon, který se odehrál v červenci v táboře Peira v Jesenici u Rakovníka byl pěkným vyzkoušením štábní činnosti a řízení našich týmu v okolním terénu.

Září pro nás bylo dvojnásobnou výzvou, protože jsme se účastnili prestižního cvičení pořádaného HZS s názvem Základna 2018, kde dle námětu bleskových povodní bylo nutné zajistit provoz evakuačního centra. Druhá velká akce bylo cvičení s názvem Karlín, které se týkalo výstavby mobilních protipovodňových prvků a naším úkolem bylo po dobu cvičení zajistit přítomným jednotkám zdravotnický dozor, stravování a také si vyzkoušet práci s dobrovolníky včetně nácviku pytlování a položení základů protipovodňové hráze z pytlů s pískem.

Velice aktivní je také závěr roku, kde jsme se účastnili zásahů při požárech v Kolbenově ulici, Letech u Prahy, Písnici (Praha - Kunratice), Praha - Horní Počernice.

Těch akcí a cvičení bylo za rok 2018 skutečně hodně a chtěli bychom velmi poděkovat všem našim členům a dobrovolníkům, bez jejichž nasazení a času by to nešlo. Děkujeme.

Jaké zásahy nás budou čekat v roce 2019 ještě nevíme, zároveň již máme v plánu některé akce, o kterých bychom vás rádi informovali a postupně na ně přijdou jednotlivé pozvánky.

V lednu nás čeká další školení na náš hojně využívaný komunikační nástroj Slack. 

V únoru bychom rádi pro členy HJ uspořádali společnou sešlost a zahráli si tzv. únikovku, kde by šlo o neformální teambuilding pro všechny družstva HJ, společně uniknout a pak posedět a popovídat.

Jeden březnový víkend plánujeme věnovat cvičení Winterising, kde procvičíme ovládání naší techniky, vystavění vlastního zázemí, aplikace Slack, štábní činnost, základy první psychické a první pomoci. Ještě uvidíme, co vše bude reálné stihnout.

V dubnu si určitě udělejte čas na velké cvičení na Letišti Václava Havla Praha, kde se v případě mimořádné události staráme o cestující, kteří museli neplánovaně zůstat v Praze.

V květnu by se konal další ročník kurzu Technik ochrany obyvatelstva přímo od HZS, což je prestižní záležitost.  

Ke konci července s námi určitě pojeďte na další ročník Peiragonu v Jesenici u Rakovníka, kde si procvičíme některé z našich činností, proběhneme v terénu a dobře se pobavíme.

Toto není určitě kompletní výčet všeho, co se plánuje a věřte, že toho bude opět dost. Proto nám prosím zachovejte také v dalším společném roce svou přízeň a budeme se těšit.

All comments