Počátky cíleného poskytování první pomoci sahají do doby před 150 lety. Jeden ze svědků hrůzy bitvy v italském Solferine, Jean Henri Dunant se rozhodl zmobilizovat civilní obyvatelstvo a společně pomáhat zraněným bez ohledu na které straně konfliktu stáli. Zajišťoval potřebný materiál a zasloužil se o vznik provizorních nemocnic. Jean Henri Dunant své děsivé vzpomínky zaznamenal v knize Vzpomínky na Solferino (1862). Následně navrhl složení mezinárodní organizace Červeného kříže (1863), která se považuje za vznik celosvětového hnutí Červeného kříže.

První pomoc a její výuka je jednou z stěžejních aktivit bezpochyby všech národních společenství. Její osvěta je velice důležitá, protože prvních několika minut do příjezdu záchranářů může rozhodnout o lidském životě. Včasně a efektivně podaná první pomoc dokáže zachránit lidský život. I když ji poskytne laik. Lidé, kteří jsou nejblíže, nebo  jsou svědci událostí kdy je první pomoc potřebná hrají velice důležitou roli. Když se nebojí a první pomoc poskytnou. Nebojte se vyjít z davu a pomozte. #nebojimsepomoct

Cílem Světového dne první pomoci je zejména zvýšení povědomí o první pomoci a její významné úloze nejen v období krizí nebo konfliktů, ale také v každodenním životě.  Taktéž je to příležitost poděkovat lidem, kteří první pomoc již poskytli, nebo v ní hrají jinou důležitou roli.

První pomoc má být nestranná, nediskriminující, bez ohledu na věk, vzdělání, zaměstnání, postavení, národnost, náboženskou nebo politickou příslušnost. A my ji tak i učíme. Více info o kurzech první pomoci naleznete zde. #umimprvnipomoc

All comments