29. 4. 2020

Situace s epidemií koronaviru se postupně uklidňuje a OS ČČK Praha 1 mezitím pomohl velkému množství lidí.
Je na čase, abychom se pomalu začali vracet do normálu.

V současné době stále funguje krizová linka Pomáháme Praze a dobrovolnická pomoc s ní související. Kromě toho naši členové a dobrovolníci pomáhají lidem bez domova a seniorům v pobytových zařízeních.

Opatření týkající se běžných aktivit OS ČČK Praha 1:
- kurzy první pomoci, které jsou v tuto chvíli v plánu akcí, se budou konat. Přistoupili jsme ke zvýšeným hygienickým opatřením, jako je dostupnost desinfekce na místě, pravidelná desinfekce našich prostor a zjišťování stavu účastníků kurzu, účastníci jsou o opatřeních informováni. Ti, kteří nechtějí nebo nemohou přijít, mají možnost využít další termín kurzu, případně vrácení financí.

- letní tábory včetně příměstských se budou konat, rodiče budeme informovat

- účastníky dalších akcí (oceňování dárců krve, společenské akce atd.) informujeme individuálně

- soutěže v první pomoci byly v tomto školním roce zrušeny

Sledujte naši činnost na Facebooku, brzy vydáme podrobné informace, kde jsme pomáhali.

15. 3. 2020

Vážení členové a příznivci OS ČČK Praha 1,

 

bedlivě sledujeme situaci v České republice a zavádíme doporučení opatření reagující na aktuální epidemiologickou situaci v Praze. 

Svoji činnost koordinujeme s Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími orgány státní správy.

Jedná se o tato konkrétní opatření:

- přistoupili jsme ke zvýšené dezinfekci našich prostor a dbáme na zvýšenou osobní hygienu

- již probíhající kurzy první pomoci jsme se rozhodli dokončit (jedná se o malé skupiny), s jejich účastníky komunikujeme individuálně

- kurzy první pomoci v období karantény (15. 3. - 24. 3.) jsou zrušeny

- ohledně dalších kurzů, po 24. 3. se s účastníky spojíme a budeme je informovat, až bude jasné, jaký bude další postup

- účastníky dalších našich akcí (oceňování dárců krve, společenské akce atd.) informujeme individuálně

- kroužky první pomoci pro děti se do odvolání ruší, další plánované aktivity pro děti (letní tábor atd.) budeme posuzovat podle vývoje situace

- činnost klubů pro seniory a skupinové akce pro seniory se do odvolání ruší

- předávání ocenění dárcům krve je odloženo (pravděpodobně na 2. pol roku 2020), dárci budou včas informováni

- naši členové chystají ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy proškolování dobrovolníků při pomoci seniorům a dalším ohroženým skupinám

Pro zájemce o dobrovolnictví jsme zřídili webové stránky www.pomahamepraze.cz

 

Prosíme vás, abyste informovali své blízké, především seniory o možnosti požádat o pomoc na bezplatné lince 800 160 167. Je zde k dispozici poradenská služba a možnost požádat o pomoc - přinesení nákupu, vyzvednutí léků atd.

Držme si společně palce, aby celá situace rychle pominula.

To, jak se situace bude vyvíjet, je v rukou nás všech. Snažíme se pracovat s klidem a racionálně.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Vedení OS ČČK Praha 1

Kde získat dobré informace:

Ministerstvo zdravotnictví 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Q06SePHkxxc&feature=emb_logo

Bezpečná Praha 

Krajská hygienická stanice 

All comments