Výkonná rada ČČK dne 14. 12. 2019 schválila návrh na zřízení ocenění pro nepříbuzenské dárce kostní dřeně. Transplantace kostní dřeně od dárce je někdy jedinou a poslední nadějí pro dospělé i děti, kteří každoročně v České republice onemocní život ohrožujícími chorobami, jako jsou leukémie, těžké krvetvorné útlumy, zhoubné nádory a další vážné nemoci krve a obranyschopnosti.

Po projednání se zástupci registrů dárců kostní dřeně bylo navrženo, aby ocenění bylo nazváno po českém imunologovi – profesoru MUDr. Milanu Haškovi, CSc., který byl též zakladatelem Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV. Francouzský imunolog Jean Dausset a nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství v r. 1980, napsal tato slova: „Byl jednou jeden obr, obr v každém směru: mající působivou postavu, sílu charakteru, nekonečnou štědrost srdce a vznešeného ducha. Byl snášenlivý a odvážný humanista. Jeho dynamismus a zápal byly neodolatelné. Byl vysoce talentovaný, dokonce génius. Takový byl člověk, kteréhoj sme znali: Milan Hašek.“ (časopis Živa, 1/2019)

První slavnostní předávání Plaket Prof. MUDR. Milana Haška, DrSC. proběhne u příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně dne: 19. 9. 2020 v Praze.

Více informací o dárcovství kostní dřeně najdete na stránkách registrů dárců kostní dřeně: www.kostnidren.cz, www.czechbmd.cz.

Informace o profesoru Haškovi: https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pd/pdf/milan-hasek-objevitel-imunologicke-tolerance-1.pdf

All comments