Pravidla soutěže

 

1.  Základní ustanovení:

 

1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 11.9.2020 do 15.9.2020 do 19:00 hod. (dále jako "Doba trvání soutěže) na facebookovské stránce https://www.facebook.com/cckp1.

 

2. Účast v soutěži je podmíněna zasláním odkazu na ukázku z filmu, kde je poskytována první pomoc spolu s časem začátku scénky, anebo zasláním vystřižené samotné scénky z filmu, kde je poskytována první pomoc, s uvedením jeho názvu. Odkazy se zveřejňují přímo pod soutěžní příspěvek na https://www.facebook.com/cckp1.

 

3. Nemusí se jednat o profesionálně poskytnutou první pomoc. Použité můžou být jakékoliv hrané, animované nebo kreslené filmy a pohádky. Dokumenty a seriály z lékařského prostředí jsou ze soutěže vyjmuty a nebudou v případě zaslání brané v potaz.

 

4. Organizátorem soutěže je Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen "Organizátor soutěže").

 

2. Cena soutěže:

 

1. Cenou v soutěži je 10% sleva z ceny všech kurzu první pomoci organizovaných Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen "Kurz"). Sleva platí pro Kurzy současné a také nově vypsané, avšak pořádané do 31. 12. 2020.

 

2. V případě zrušení Kurzu, nebo přesunutí jeho realizace z důvodu protiepidemických opatření, bude po dohodě s účastníkem soutěže možné uplatnit získanou slevu v následném možném termínu i v roce 2021.

 

3. Hodnocení a kontaktování výherců

 

1. Výhercem se stane každý účastník soutěže, kteří v komentáři pod Facebookovským postem soutěže na stránce Organizátora soutěže uvede platný odkaz k filmu nebo samotné scény, jak je popsané v bodu 1.2. Účast v soutěži.

 

 2. Organizátor soutěže pošle správou na Facebooku každému výherci po jejím skončení slevový kód na slevu 10% z ceny Kurzu (dále jen "Výhra").

 

4. Uplatnění ceny soutěže

 

1. Slevový kód se zadá jako promokód v nákupním košíku při nákupu Kurzu na webe cckprana1.cz . Sleva 10% se v nákupním košíku automaticky odečte z ceny nakupovaného jednoho nebo více Kurzů v rámci jednoho nákupu.

 

5. Osobní údaje

 

1. Veškerá osobní data výherců získaná v rámci soutěže (pouze profilové jméno a fotografie na facebookovském účtu) budou chráněny v smyslu našich podmínek ochrany osobních údajů a použity jen ku kontaktování za účelem předání Výhry po skončení soutěže.

 

All comments