Resuscitovat by měl umět každý z nás

Světový a Evropský den záchrany života

 

Zástava srdce postihne ročně podle statistik bezmála půl milionu Evropanů. Přichází často nečekaně a bez nějakých větších varovných příznaků. Ne vždy je výsledkem špatné životosprávy nebo srdečních a kardio-vaskulárních ochoření. I proto se hodí se na takovou situaci připravit a pokud to bude ve vašich silách zachránit lidský život.

Světový a Evropský den záchrany života už od roku 2013 pomáhá přes různé aktivity zvýšit povědomí o příznacích srdeční zástavy a o základních krocích, které v takové situaci třeba podniknout – zavolat pomoc na telefonním čísle 155 / 112 a zahájit masáž srdce. Ta podle odborníků z České resuscitační rady zvyšuje šanci na přežití zástavy srdce až trojnásobně!


Srdeční zástava se projevuje náhlou ztrátou vědomí s pádem postiženého na zem. Tento stav vyžaduje zmíněné okamžité přivolání záchranné služby a neprodlené zahájení resuscitace. Její součástí je uvolnění dýchacích cest a v případě, že není nablízku automatizovaný externí defibrilátor, musíme zahájit co nejdřív masáž srdce. Stlačováním hrudní kosti do hloubky 5 až 6 centimetrů v tempu 100 až 120 stlačení za minutu. A to až do příjezdu záchranářů.

Jakkoliv to zní jednoduše, samotná situace může zaskočit. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 v rámci svých aktivit poskytuje laické veřejnosti možnost naučit se – nejenom – základní postupy při záchraně života. Kurzy první pomoci v rozsahu již od 4 hodin pomohou získat představu a správné návyky a postupy při resuscitaci. Máte-li zájem zlepšit svou šanci někomu zachránit život, neváhejte využít naší nabídky.

 

Kurzy první pomoci pro dospělé

All comments