První pomoc DOMA

(Ne)bojte se mrtvice

Mrtvice neboli cévní mozková příhoda je závažný stav, který v ČR ročně postihne 80 tisíc lidí. Desetina z nich (8 tisíc) kvůli mrtvici zemře. To je přibližně počet obyvatel Třeboně!

Přitom zmírnit následky cévní mozkové příhody jde velmi jednoduše.

Mrtvice je stav, při kterém se neprokrvuje některá část mozku. Dojde k tomu tak, že se ucpe některá céva vyživující mozek, případně tato céva praskne. Některá část mozkové tkáně proto nemá dostatečné zásobení krví, přestává pracovat a začíná odumírat. To je velmi nebezpečný stav, protože mozkové buňky mají velmi omezenou schopnost regenerace. Narozdíl třeba od kůže, poškozená část mozku „nedoroste“.

Projevy mrtvice závisí na tom, která část mozku byla zasažena. Mohou být tedy velmi různé. Jedná se o náhlé ochrnutí nebo poruchu pohyblivosti některé části těla, často to bývá levá či pravá končetina či půlka obličeje a podobně. Dalšími příznaky bývají náhlé poruchy řeči a vnímání, bolest hlavy, zmatenost.

Pro rozlišení příznaků jde použít mnemotechnickou pomůcku FAST (rychle)

F = FACE (obličej) – náhlá ochrnutí části obličeje, spadlý koutek, nefunkční oční víčko, pacient se nedokáže usmát

A = ARM (paže) – rozdílná pohyblivost jedné horní končetiny, neudrží předpaženou ruku

S = SPEECH (řeč) – poruchy mluvení, zadrhávání v řeči

T = TIME (čas) – postižení vznikne náhle

První pomoc v případě podezření na mrtvici je velmi jednoduchá. Domácími prostředky totiž nejsme pacientovi schopni pomoci. Nejdůležitější je rychlá přeprava postiženého do zdravotnického zařízení. Voláme mu tedy záchrannou službu, které oznámíme podezření na mrtvici (cévní mozkovou příhodu). Do jejího příjezdu postiženého sledujeme, komunikujeme s ním a v případě změny stavu reagujeme.

Kde je tedy záludnost tohoto onemocnění? Sám postižený často příznaky nevnímá. Mrtvice nebývá bolestivá. Některá část pacientova těla přestane být ovladatelná, ale nebolí. Proto pacienti v mnoha případech příznaky podcení a rozhodnou se počkat, zda se to „nespraví samo“. Tady je velmi důležitá pomoc okolí, postiženého musíme přesvědčit, že nejde o banální záležitost a že čekat se nevyplácí. Pokud je lékařská pomoc poskytnuta včas, je velká šance na zmírnění následků nebo úplné vyléčení. Druhou málo známou skutečností je to, že cévní mozková příhoda nemá věkové omezení a může k ní dojít i u mladých lidí.

V době covidové jsme vyzýváni, abychom odložili návštěvy lékaře, zbytečně nechodili do zdravotnických zařízení. V případě cévní mozkové příhody to ale neplatí. Takže při náhlých poruchách pohyblivosti, řeči nebo vnímání ihned volejte záchrannou službu, protože mrtvice nepočká.

 

 

All comments