Invakuace

Invakuace

Do českého prostředí jsme zavedli tento nový pojem, který je ale již řadu let součástí krizové připravenosti v zahraničí.
Asistenční centra

Asistenční centra

Opět se jedná o novinku, která v západní Evropě má své uplatnění již řádově 20 let. V našich podmínkách se zatím o takové potřebě a péči o obyvatelstvo zasažené mimořádnou událostí neuvažovalo.